Původně stát počítal s tím, že u Mohelnice bude jen jedna mimoúrovňová křižovatka na sever od města mezi Křemačovem a Podolím, která zároveň napojí rychlostní komunikaci směrem na Šumperk. To by ale znamenalo, že veškeré kamiony z průmyslové zóny na jihu Mohelnice by musely jezdit přes město.

Jeho představitelé se proti tomu ostře bránili a podařilo se jim dohodnout ještě jeden sjezd na jihu. Ten bude o kousek dál než je současná křižovatka se silnicí na Úsov a na Loštice směrem k Olomouci.

„Problémem byla vždy vzdálenost, protože norma doporučuje, aby dva sjezdy byly od sebe vzdálené minimálně čtyři kilometry, kdežto zde je to dva a půl kilometru. Ministerstvo dopravy ale s druhým sjezdem souhlasí," řekl Milan Koloušek, technický ředitel společnosti Valbek z Liberce, která úsek po Staré Město u Moravské Třebové projektuje.

Nákres budoucího vedení rychlostní komunikace R35 kolem Mohelnice

Nákres budoucího vedení rychlostní komunikace R35 kolem Mohelnice. Červenou čárou jsou zakreslené nové komunikace, které napojí sjezd na jihu Mohelnice se silnicemi do Loštic, průmyslové zóny a na Úsov včetně několika kruhových objezdů. Modrou přerušovanou čárou je naznačená variantní trasa budoucího jižního obchvatu města, který by vedl až za areálem firmy Montix. Zdroj: MÚ Mohelnice. (Pro zvětšení klikněte na mapku.)

Změna varianty

Ve variantě, kterou měli mohelničtí zastupitelé na stole v loňském roce, ale měl být sjezd na jihu pouze částečný. Umožňoval by napojit průmyslovou zónu pouze ve směru od a do Olomouce, do Prahy připojovací pruhy být neměly.

To se teď změnilo a stát už počítá s tím, že na jihu bude plnohodnotná křižovatka, která soustavou několika kruhových objezdů umožní napojit jak průmyslovou zónu, tak silnice směrem na Loštice, Úsov a Újezd.

Splnění požadavků města bylo jedním z důležitých bodů, aby mohla pokračovat příprava stavby rychlostní komunikace. Ta je nyní po šesti letech znovu prakticky na začátku.

V současnosti se připravují podklady pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, takzvanou EIA. Ta se přitom připravovala už v roce 2009, stát ji ale tehdy vrátil k dopracování.

„Materiály pro EIA by měly být zpracované do jara, projednání pak má být hotové do podzimu příštího roku," nastínil další průběh příprav Milan Koloušek.

Kdy by se mělo začít stavět, je nejasné. Podle Milana Kolouška ale veškeré přípravné práce včetně výkupu pozemků u tak náročné stavby trvají v průměru kolem deseti let.

Neustálé oddalování termínu zahájení stavby už dlouho kritizuje starosta Mohelnice Pavel Kuba.

„Kdybychom jako město postupovali tak, jak Ředitelství silnic a dálnic, tak nepostavíme ani metr cyklostezky. Oni to dělají tak, že připraví vše až po projektovou dokumentaci a teprve potom začnou vykupovat pozemky. Příprava stavby pak trvá léta," upozorňuje Pavel Kuba.

Už aby to bylo, přejí si řidiči

Motoristé se rychlého spojení do Čech nemohou dočkat.

„Už aby to bylo. Jezdit přes Studenou Loučku je pro nás s kamiony v zimě problém. Dalším problémem je, že každá nehoda na téhle silnici znamená mnohahodinové zdržení. Navíc by to hodně ulehčilo značně přetížené dálnici D1," míní řidič kamionu Radek Klíma.

Jednadvacet kilometrů dlouhý úsek mezi Mohelnicí a Starým Městem u Moravské Třebové se má podle předpokladů začít stavět jako poslední z celého propojení Moravy a Čech. Budou na něm tři mimoúrovňové křižovatky – kromě dvou u Mohelnice ještě další u Maletína.

U této obce bude také jedenáct set metrů dlouhý tunel. Údolí říčky Mírovky rychlostní komunikace překlene sto šedesát metrů dlouhým dálničním mostem. V Krchlebech a Řepové se pak trasa přiblíží až na dvě stě padesát metrů k zástavbě. Nynější silnici I/35 dálnice překročí mezi Podolím a okrajem Mohelnice.

Díky rychlostní komunikaci R35 se zkrátí spojení Prahy se střední Moravou asi o třicet kilometrů. Do budoucna se počítá i s rekonstrukcí stávající rychlostní komunikace z Mohelnice na Olomouc. Ta byla postavená mezi lety 1976 až 1985. Počítá se s rozšířením vozovky asi o tři metry.