„Jednalo se o stromy staré sto až sto třicet let, jejich stav byl podle dendrologických posudků neúnosný. Další stromy, které bude potřeba kvůli jejich špatnému stavu odstranit, je například smrk ztepilý u muzea nebo akát za vilou Doris,“ vysvětlil Pavel Damiančík z podniků města Šumperka.

Staré stromy v ulici 17. listopadu, které chce šumperská radnice nahradit novou výsadbou, jsou nyní jádrem sporu. Odpůrci kácení chtějí stromy zachovat, naopak radnice argumentuje tím, že by přednost měla být bezpečnost lidí. Špatná stav je i u starých lip, což navíc konstatovalo několik odborníků.

Kácení zatím pozastavila inspekce životního prostředí, která si chce na jaře nechat vypravovat další posudek.

„Pokud se týká lip v ulici 17. listopadu, jedná se přibližně o deset stromů, které jsou nebezpečné. Zatím jsme přistoupili alespoň k prořezání větví, které hrozily pádem,“ dodal Damiančík.