„V souladu s požadavky na vysokou kvalitu transfúzních přípravků se snažíme postupně modernizovat a doplňovat své vybavení. Peníze směřovaly například i do obnovy počítačového vybavení,“ prozradila ředitelka Transfúzní služby Marie Urbánková.

Do nových odběrových středisek v Přerově a Prostějově společnost zakoupila moderní šokové zmrazovače krevní plazmy. Dále také do skladů a odběrových středisek instalovala softwarové vybavení, které nahradilo již zastaralý typ.

Vyšší bezpečnost a kvalitu při vyšetřování odebrané krve zajišťuje nový analyzátor Abbott Architekt, který Transfúzní služba využívá. Tento přístroj je určen k vyšetřování přítomnosti infekčních nemocí. Odběrová střediska využívají nové separátory krevní plazmy.

„Transfúzní služba plánuje další investice, které zlepší prostředí odběrů a zkvalitní péči o dárce, tím zajistí i jejich větší spokojenost. Stranou nezůstanou ani investice do dalšího technologického vybavení a investice vedoucí ke zlepšování pracovního prostředí pro zaměstnance,“ dodala Urbánková.