Diviš začínal s odběry krve, kterou je možné darovat čtyřikrát do roka. Nyní chodí každý měsíc na odběry plazmy. Za třiatřicet let tak už daroval přes třicet litrů krve a padesát litrů plazmy.

„Před prvním odběrem jsem neváhal ani minutu. Rád pomáhám lidem a uvědomuji si, že krev je nenahraditelná,“ vzpomíná František Diviš, zástupce ředitele Základní školy Velké Losiny, na svou první návštěvu transfuzní služby.

Za více než třicet let se celý proces darování krve velmi změnil. „Dříve, když jsem chtěl podstoupit odběr, tak mě čekalo velmi zdlouhavé vyšetření. Celý proces se tak někdy protáhl i na jedenáct hodin. Teď je vše díky počítačové technice mnohem rychlejší. Za pět minut se dozvím, jestli mohu krev darovat,“ dodává Diviš.

K odběrům pravidelně chodí celá Divišova rodina. Jeho manželka jich už má za sebou přes sedmdesát, syn pak okolo patnácti.

František Diviš bude brzy odměněn nejvyšším vyznamenáním pro dárce krve, a to za 160 odběrů Zlatým křížem Českého červeného kříže.

Na Transfuzní službě v Šumperku se kromě odběrů krve provádějí i aferézy. Dárci je pomocí separátorů odebrána pouze část krve – plazma nebo červené krvinky.

Dárcem krve a krevních složek může být každý zdravý člověk, který neprodělal infekční žloutenku nebo jiné závažné onemocnění. Vhodný věk lidí, schopných a ochotných svou krev darovat, se pohybuje od 18 do 60 let.

Krev může člověk darovat jen třikrát až čtyřikrát do roka, přičemž interval mezi odběrem by měl být alespoň tři měsíce. Na odběr plazmy jsou lidé na Transfuzní službě v Šumperku zváni asi jednou za měsíc.

Pavla Krobotová