Nárok na zlatou plaketu za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve letos získalo 139 osob. Na stříbrnou plaketu, kterou získávají dárci po dvaceti bezplatných odběrech, pak mělo nárok 161 dárců.

„Plakety jsou symbolickým poděkováním dárcům. Velmi si vážíme jejich humánního přístupu, kterým pomáhají navracet pacientům zdraví a zachraňují jejich životy,“ řekla ředitelka Transfúzní služby Marie Urbánková.

Dárcům krve pak ředitelka Transfúzní služby spolu s Janou Hanušovou z oblastního spolku Českého červeného kříže a se starostou Šumperka Zdeňkem Brožem (NV) předali ocenění a dárky. Starosta Brož byl rovněž mezi oceněnými dárci – získal stříbrnou plaketu.

Slavnostní večer dárcům zpříjemnily také známé písničky ze šedesátých let v podání herců Petra Krále a Olgy Kaštické za doprovodu Zdeňka Dočekala.

Šedesátka však v letošním programu hrála ještě jednu důležitou roli. Letos totiž uplynulo šedesát let od založení transfúzní stanice v Šumperku.

Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát lidé ve věku od osmnácti do šedesáti let. Pro darování krve musejí být naprosto zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na Transfúzní službě. Den před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat.

Každý dárce krve a plazmy na Transfúzní službě v Šumperku získá pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitaminy od své zdravotní pojišťovny, občerstvení a odpočet ze základu daně z příjmu, a to dva tisíce korun za každý odběr.

Zájemci se mohou objednávat telefonicky na čísle 724 612 674 nebo e-mailem na adrese evidence.spk@tslspk.cz.