Ochranné pásmo kolem vedení je dvacet metrů od krajního vodiče na každou stranu.

„Je v něm zakázáno zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení. Dále se v něm nesmějí uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, provádět zemní práce nebo vršit zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím či stroji k fázovým vodičům," popsal některé ze zákazů Ladislav Paul ze společnosti ČEPS, která je provozovatelem české energetické přenosové soustavy.

Omezení je ale mnohem více. Pod vedením se nesmí jezdit s vysokými vozidly, používat pracovní mechanismy vyšší než čtyři metry nebo zařízení pro rozstřikování vody, kde by se mohl vodní paprsek nebezpečně přiblížit k vodičům.

„S dopravními prostředky nebo stroji se zde lidé smí zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou. Nesmí se také vystupovat na stožárové konstrukce. Porušení zákazů je životu nebezpečné," varoval Ladislav Paul.

Kudy prochází?

Nové vedení velmi vysokého napětí začíná u Postřelmova, kde se napojilo na stávající vedení od přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně do rozvodny v Krasíkově na Orlickoústecku.

Prochází kolem Kolšova, Brníčka a Dlouhomilova směrem k Hrabišínu a Libině, odkud pokračuje k Oskavě a dále přes Bruntálsko až do rozvodny v Horních Životicích.

Jeho vybudování bylo v plánu už od sedmdesátých let minulého století, výstavba ale začala až předloni. Budovalo se především kvůli větší spolehlivosti přenosové soustavy v České republice.

Náročná stavba vyšla přibližně na dvě miliardy korun. Přínos má mít hlavně pro ostravskou aglomeraci. „Toto vedení řeší i požadavek na zvýšení příkonu v Moravskoslezském kraji, a podporuje tak ekonomický rozvoj oblasti," vysvětlila už dříve mluvčí ČEPS Barbora Peterová.

Samotná stavba trvala necelé dva roky, podstatně delší ale byla příprava, protože se poprvé po dlouhé době stavělo na zelené louce. ČEPS proto musel jednat se stovkami dotčených subjektů a majitelů pozemků.

Proti vedení původně protestovali lidé v několika obcích na Šumpersku. V Dlouhomilově nebo v Oskavě měly dráty vést lidem přímo nad domy, proti čemuž se místní ostře bránili. Investor ale požadavkům obcí i jejich obyvatel vyhověl a trasu změnil tak, že nyní už vedení obydlené oblasti obchází.

Zajímavosti o stavbě

▸V plánech figuruje toto vedení už od 70. let 20. století.

▸Stavět se začalo na podzim 2014, od poloviny letošního dubna je povoleno předčasné užívání.

▸Náklady nemají překročit dvě miliardy korun.

▸Dohromady museli dělníci zavěsit přes devět set kilometrů lan (fázových vodičů, zemních a optických lan).

▸Kvůli náročnému terénu a klimatickým podmínkám v podhůří Jeseníků museli projektanti navrhnout krátká rozpětí mezi stožáry i speciální lana, která pevností odpovídají námrazovým oblastem.

▸Stožáry se stavěly pomocí jeřábů, samotné konstrukce předtím dělníci smontovali na zemi.

▸Lana se na izolátory montovala pomocí speciálních navíjecích souprav a kladek na stožárech.

▸Na Šumpersku nové vedení protíná devět katastrálních území.