MIKULOVICE close Mikulovice - kostel svatého Mikuláše info Zdroj: Deník/Petr Krňávek zoom_in Mikulovice - kostel svatého Mikuláše
První písemná zmínka: 1263
Počet obyvatel: 2499
Ve středověku se u říček Bělá a Olešnice z místních náplavů rýžovalo zlato, přičemž v krajině jsou stále patrné stopy po této činnosti. Při cestě z Mikulovic do Ondřejovic jsou patrné zajímavé ukázky pozůstatků tzv. prstovitého dobývání zlata. V katastru obce se nachází areál původního skladu munice (H.Ma.Nif.), následně zajateckého tábora a posléze vojenské posádky VÚ č. 8189, nazývaný zkráceně Muna. V areálu se nachází pomník padlých válečných zajatců.

CESTA DO POLSKA? TEĎ TO NENÍ JEN TAK

ROZHOVOR SE STAROSTOU

PODNIKATELSKÝ ÚSPĚCH

NA PROHLÍDCE MIKULOVIC

Deník na návštěvě v Mikulovicích | Video: Deník/Petr Krňávek

Významné osobnosti
Franz Xaver Gröger (1874 – 1932), vlastivědný pracovník
Albert Förster (1832 – 1908), významný podnikatel v oboru kamenictví, provozoval brusírny ve Zlatých Horách, Mikulovicích, Ondřejovicích i v Žulové

Tip na výlet - Naučnou stezkou Munou
začátek 1 km od obecního úřadu v Mikulovicích
Netradiční naučná stezka se nachází v areálu bývalého muničního skladu. Na celkem 15 informačních tabulích se dozvíte zajímavosti o historii muničního skladu i informace o jednotlivých objektech. Prostředí je domovem mnoha ohrožených chráněných živočichů (ťuhýk obecný) i rostlin (vemeník dvoulistý).

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in