Nový železobetonový most stavbaři vybudovali na místě svého předchůdce, který kapacitně nevyhovoval. Klene se ve výšce bezmála pět metrů nad terénem. Konstruován je tak, aby pod ním protekla stoletá voda.

Zbudování nového mostu je součástí velkého projektu nových protipovodňových opatření. Ta mají obyvatele Rapotína, Petrova a Vikýřovic chránit před padesátiletou vodou. V květnu stavbaři dokončovali úpravy jezu Červený dvůr a povodňový park u soutoku Desné s Mertou.

Akce v hodnotě přes 420 milionů korun běží od podzimu 2018. Týká se dvouapůlkilometrového úseku od soutoku Desné s Mertou po jez Červený dvůr.

V bezprostředním okolí řeky vznikly ochranné zídky a hráze, ale také odlehčovací ramena a povodňové parky, kde se v případě vzedmuté hladiny rozlije voda. Neměla by se tak opakovat situace z roku 1997, kdy se při povodních řeka Desná rozlila hluboko do zástavby všech tří obcí.