„Ve srovnání s dosavadním přístrojem, který slouží od roku 1992, je nový mamograf na daleko vyšší úrovni. Jde o zcela jinou technologii vytváření obrazu, odpadá proces vyvolávání snímku a práce s kazetami. Asistentka okamžitě vidí, jestli se snímek podařil,“ uvedl primář radiodiagnostického oddělení Jiří Gerold. Dosud vyšetřilo pracoviště šest až sedm pacientek za hodinu, teď jich může být až osm.

Vyhodnocení snímků dělá lékař na speciální diagnostické stanici, kde je možná další úprava výsledného obrazu. Díky lepší grafice lze odhalit nádor v ranějším stádiu než u původního přístroje.

„Výhodou je také to, že se snímky ukládají do archivu v digitální podobě, což umožní rychlejší přístup ke starším záznamům při kontrolních vyšetřeních,“ doplnil primář.

Mamografické pracoviště v prvním patře centrálního příjmu nemocnice slouží nejen ženám ze Šumperska, ale i z Jesenicka a Bruntálska. Vyšetření mamografem slouží i pro prevenci u pacientek, které nemají žádné příznaky onemocnění prsu. Jde o ženy ve věku od 45 do 69 let. Nárok na bezplatné vyšetření mají jednou za dva roky.