Město Jeseník připravuje rekonstrukci zadního traktu Divadla Petra Bezruče. Vzniklo by zde komunitní centrum, jehož součástí má být i knihovna. Zda na společný projekt s polským městem Niemodlin získá Jeseník dotaci, bude jasné nejdříve v polovině příštího roku.

Město však neupustilo ani od varianty přemístit bibliotéku do nejvyššího patra obchodního domu Alkron. V současnosti radnice dokončuje studii, která by měla určit výši investice nutné pro úpravy prostoru.

„Paralelně připravujeme obě varianty. Když nevyjde projekt Divadla, nezbyde nám nic jiného než řešit knihovnu alternativně za vlastní peníze v Alkronu," řekl místostarosta Jeseníku Petr Procházka.

O přesunu knihovny do lepších prostor se v Jeseníku mluví dvě desetiletí. Podle ředitele jesenické knihovny Miloše Richtera je největším problémem stávající budovy nedostatek prostoru.

„Knihovna v dospělém oddělení v podstatě funguje jako výpůjční sklad. Mezi regály jsou úzké uličky, a když jsou tam dva nebo tři čtenáři, navzájem si překážejí. Nemají si kde sednout a prohlédnout knihu, nemají si kde udělat výpisek, protože tu chybí učebna," sdělil letos v březnu Miloš Richter. Objekt má problémy i s nosností stropů či elektroinstalací.