Společnost ČEZ v letošním roce do elektrárny investovala 48 milionů korun.

„Letos jsme například opravovali kulové uzávěry nebo rozváděcí lopaty na turbíně, zvládli jsme natřít první asi stometrový úsek přivaděče prvního turbogenerátoru a dokončili jsme část rekonstrukce elektronické požární signalizace pro zvýšení ochrany a bezpečnosti,“ upřesnil šéf elektrárny Ludvík Štrobl.

Kromě oprav v podzemí se energetici zaměřili i na práce v dalších objektech elektrárny, které budou probíhat i v příštích měsících. Mimo jiné budují novou přehrážku proti naplaveninám na Česnekovém potoku nad dolní nádrží a zajišťují kameny na svazích kolem silnice vedoucí k horní nádrži.

„Pro turisty i cyklisty je cesta běžně přístupná, ale doporučujeme zvýšenou opatrnost,“ dodal šéf elektrárny.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, jejíž strojovna i další technologie jsou hluboko pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. Stále větší význam elektrárny spočívá ve vykrývání nestabilních dodávek z obnovitelných zdrojů energie. Skupina ČEZ se proto pravidelně věnuje její modernizaci.

„Cílem letošních oprav je zajistit bezpečný a spolehlivý chod elektrárny. V příštích letech se chystáme na rozsáhlejší modernizaci,“ vysvětlil Ludvík Štrobl.