Nová povrchová vrstva nádrže, která zabírá plochu zhruba osmi fotbalových hřišť, má vydržet minimálně příštích dvacet let provozu.

„Oprava horní nádrže spočívala v odfrézování osmicentimetrové těsnící vrstvy asfaltobetonového pláště. Ten byl již narušený, jednalo se o desetitisíce drobných trhlinek, které způsobilo použití nevhodného kameniva. Vrstvu bylo potřeba vyměnit,“ vysvětlil Zdeněk Saturka ze společnosti ČEZ. Dodavatel prací, švýcarská firma Walo, měla podle něj postup prací dokonale zkoordinovaný. Přísně byla sledována také kvalita. „Kontrolu kvality prováděly externí firmy. Sledovaná byla teplota pokládané směsi, tloušťka vrstvy i hutnost materiálu,“ dodal Saturka.

Přípravy na náročnou opravu trvaly několik let. Samotné stavební práce si vyžádaly uzavření informačního ceNtra i turistických cest v okolí elektrárny. Stavba musela splňovat také nároky ochranářů přírody, se kterými projektanti postup opravy konzultovali. Z Dlouhých Strání auta postupně odvozila dvacet tisíc tun starého pláště, ale vzhledem k uzavřené silnici na Červenohorském sedle těžké vozy nijak dopravu nekomplikovaly. Oprava skončila s dvanáctidenním předstihem na konci srpna, kdy opět do nádrže začala proudit voda. Podle požadavků pracovníků Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky ještě v blízkosti horní nádrže bude vysazeno přes tisíc stromů.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně patří k vyhledávaným atrakcím tisíců turistů. Jejich zájem ještě stoupl poté, kdy Dlouhé Stráně získaly ocenění jako stavba století. Loni například nádrže a informační centrum elektrárny přijelo navštívit přes šedesát tisíc lidí, což je více návštěvníků, než kolik registrují hrady Kost, Bezděz nebo zámek Valtice. „Kromě cyklistů a pěších je to zhruba denně kolem osmi autobusů,“ konstatoval vedoucí provozu elektrárny Jan Babák. Pro obec Loučná nad Desnou, v jejímž katastru se vodní dílo nachází, je zpřístupnění elektrárny velkým přínosem. „Elektrárna je magnetem pro turisty, a ti nám v době opravy citelně scházeli. Uzavření silnice přes Červenohorské sedlo a elektrárny byla rána pro mnohé podnikatele. Hodně turistů totiž využívalo v Loučné služeb restaurací i ubytovacích zařízení,“ uvedl starosta Loučné Pavel Martínek (ČSSD).

Hned první den po otevření elektrárny již k informačnímu centru zamířilo několik autobusů a desítky aut. „Jsme na dovolené v Malé Morávce a dozvěděli se, že horní nádrž je již přístupná. Tak jsme zkusili, zda se sem dostaneme. Protože nás bylo víc, uspořádali ještě jednu mimořádnou exkurzi, což nás příjemně překvapilo,“ řekl návštěvník Petr Krula z Třebíče. Na prohlídku Dlouhých Strání je totiž nutné objednat se předem.