„Leoš Janáček má u nohou má part opery Příběhy lišky Bystroušky. V ruce drží houslový klíč se srdcem jako symbol, že srdcem rozdával hudbu. Je vyřezané z jabloně, kterou sám nasadil,“ řekl autor díla Jaroslav Beneš.

Sama liška je ostatně druhou novou figurkou. Běží k jesličkám se vzácným loštickým pohárem. Trojici doplňuje režisér místních ochotníků, který obnovil a zachoval v Lošticích divadelní tradici.

Betlém začal Jaroslav Beneš vyřezávat v roce 1994. Dnes čítá tři sta figur. Jsou mezi nimi osobnosti Moravy, a to jak historické, tak ty aktuálně populární. Velkou skupinu tvoří obyvatelé Loštic.