Plán investic na roky 2012 až 2014 čítá přes sto třicet položek. Akce na příští dva roky jsou navíc rozděleny podle priority. Ta v podstatě vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou se jednotlivé investice uskuteční.

„Na příští rok je jednoznačně zajištěno financování pouze na projektovou dokumentaci pro Regionální aquapark Jeseník a na zahájení tohoto díla. Ostatní akce s prioritou číslo jedna prozatím nemají v rozpočtovém výhledu financování stoprocentně zajištěné, ale jejich realizace je téměř jistá,“ sdělil vedoucí oddělení investic a rozvoje Městského úřadu Jeseník František Chovanec.

Většina akcí se totiž realizuje s přispěním dotačních zdrojů. Do doby než ale město Jeseník obdrží konečné rozhodnutí o získání dotace, nemohou být tyto akce v rozpočtu uvedeny.

„Tak například na akci Regenerace zeleně ve vybraných lokalitách jsme oficiálně rozhodnutí o poskytnutí dotace neobdrželi. Do doby, než ho poskytovatel dotace vydá, tak akci nemůžeme zařadit do rozpočtu. Že ale příspěvek získáme, je téměř jisté, proto má akce prioritu číslo jedna a v příštím roce se uskuteční,“ doplnil.

Obnovy by měla dočkat zeleň na řadě míst Jeseníku. „Zásahy se dotknou parčíku na Vodní ulici, Raymannova parku, náměstí Svobody, hřbitovů na ulici Husova a v Bukovicích, a zejména parku ve Smetanových sadech,“ sdělil již dříve místostarosta Jeseníku Libor Halas.

Digitalizace kina v roce 2012

Druhou prioritu má v seznamu investičních akcí na rok 2012 například digitalizace kina, odbahnění rybníku Staříč u Střední odborné školy stavební a strojní, vybudování retenční nádrže v lokalitě Za Podjezdem nebo oprava mateřských škol v ulicích Křížkovského a Karla Čapka a základní umělecké školy na ulici Otakara Březiny.

V seznamu se pod touto prioritou nachází i dvě investice v řádu desítek milionů korun. V roce 2012 se pravděpodobně uskuteční rekonstrukce haly třídírny druhotných surovin, která bude také vybavena novou technologií. Ta umožní trojnásobně zvýšit její kapacitu. „V případě zisku dotace bude stavba podpořena částkou ve výši přibližně 12 milionů korun. Zbylých přibližně 18 milionů bude město financovat prostřednictvím úvěru, který bude splácet z nájmu Technických služeb Jeseník,“ uvedl Chovanec.

Dojít by mělo i ke kompletnímu zateplení Pentagonu a k výměně oken na této budově. Akce si celkově vyžádá padesát milionů korun. Město na ni chce získat dotaci z Evropské unie. Zbylý podíl by finacovalo tak, že by se do realizace zapojil soukromý subjekt a finance na investici by byly pokryty prostřednictvím úspor energií.

Budova Pentagonu čeká na kompletní rekonstrukci již řadu let. Například loni v létě, kdy se Deník problému věnoval, do objektu zatékalo a ze tří výtahů byl v provozu jen jeden.
Na třetím místě v seznamu priorit pro příští rok je například druhá a třetí etapa cyklostezky Jeseník-Bobrovník, první etapa revitalizace sídliště 9. května nebo rekonstrukce sportovní haly.

„O realizaci akcí rozhoduje to, zda bude zajištěno jejich financování. O finálním schválení rozhoduje zastupitelstvo tím, že akci zařadí do rozpočtu na příští rok,“ uzavřel Chovanec.