Technika se v korytě řeky objevila před několika týdny. Pracuje na úrovni Petrova nad Desnou, Rapotína a Vikýřovic v místech, kde byla v uplynulých letech vybudována protipovodňových opatření. Situace mezi místními vyvolává otázky, proč se znovu pracuje na úseku, který byl za 375 milionů korun kompletně přestavěn.

Podle starosty Rapotína Bohuslava Hudce jsou současné práce opravou škod spjatých s povodní v roce 2020. Ta prošla tehdejším staveništěm, které zčásti poničila.

Protipovodňová opatření na řece Desné - lokalita u rapotínského kostela.
Proměna Desné za 375 milionů skončila, takto vypadá

„Povodí Moravy uplatnilo nárok na odstranění škod, pojišťovna je uznala a dochází k opravě poničených kamenozáhozů. Jedná se pouze o opravu po živelné události, nikoli například o zvolení jiné technologie v rámci protipovodňových opatření,“ řekl Bohuslav Hudec.

Ochrana před padesátiletou vodou

Práce na výstavbě protipovodňových opatřeních běžely od září 2018 do podzimu 2021 na dvouapůlkilometrovém úseku od soutoku Desné s Mertou po jez Červený dvůr.

Vzniklo celkem pět povodňových parků, jejichž součástí jsou tři nová revitalizační ramena s biotopy. Ta převedou část povodňového průtoku a tím výrazně sníží hladinu řeky. Přírodě blízké prvky jsou kombinovány s technickými, jako jsou ochranné hráze a zídky. Projekt je jedním z největších svého druhu na území České republiky. Díky němu jsou obyvatelé části Rapotina, Petrova nad Desnou a Vikýřovic chráněni před padesátiletou vodou.