„Každá tříkrálová skupinka má svého vedoucího. Ten u sebe bude mít zapečetěnou kasičku s logem Charity České republiky, průkazku se shodným číslem a občanský průkaz,“ popsala ředitelka Charity Javorník Helena Paschkeová, jak lidé koledníky poznají.

Peníze vybrané na Jesenicku poslouží pro bezbariérové úpravy sociálních zařízení v Domově pokojného stáří svatého Františka v Javorníku. V roce 2011 se na Jesenicku vybralo přes čtyři sta tisíc korun, více než polovina z této částky zůstala v regionu. Charita za příspěvky od dárců koupila sedmimístný automobil pro přepravu seniorů.

Charitě Zábřeh, která působí v jižní části šumperského okresu, dárci při posledním ročníku sbírky přispěli více než milionem a sto tisíci korunami.

„Největší podíl z této částky, 536 tisíc korun, použijeme v roce 2012 rekonstrukci střechy Charitního domu svaté Barbory, která je v havarijním stavu. Je u ní prohnutý štít a trámoví napadeno červotočem. Vestavbou v podkroví vznikne nové zázemí pro služby a také úspora v tom, že si nebudeme muset pronajímat externí prostory,“ sdělila Jana Skalická z Charity Zábřeh.