S návrhem na odvolání Luďka Felkla přišla samotná vládnoucí koalice v čele s vítěznými lidovci, která jej na podzim do funkce prosadila.

„Luděk Felkl je dobrým vedoucím úřadu, ale pro starostování postrádá manažerské schopnosti. Chybí mu vize o rozvoji obce. Svým přístupem neumožňuje plnit koaliční program zejména v sociální oblasti. Nerozhodností a váhavostí přispívá k napjatým vztahům v obci. Tím ztratil podporu koalice," zdůvodnil svůj návrh na odvolání starosty jeho spolustraník Ivan Schlemmer.

Ne všichni ale s takovým hodnocením dnes už bývalého starosty souhlasili. „Jako radní nevím o žádném jeho pochybení. Jedná se o podivné odvolání, kdy tento materiál nebyl dán zastupitelům v předstihu, i když se tento krok zřejmě plánoval. Starosta by měl mít možnost se předem připravit a na výtky reagovat," řekl další z lidoveckých zastupitelů a radní obce Josef Smolicha.

Podle Ivana Schlemmera se koalice obávala, že pod vedením Luďka Felkla coby starosty bude obec omezovat fungování své společnosti Provozní Nový Malín. Ta dává práci přibližně šesti desítkám lidí, kteří by většinou jinak skončili na úřadu práce. „Provozní Nový Malín považujeme za naše obecní stříbro," dodal Ivan Schlemmer.

Podle opozice je za odvoláním Luďka Felkla právě jeho přístup k obecní společnosti, kde začal upozorňovat na nedostatky v jejím vztahu k obci. „Problém je jasný. Pan Minář byl zároveň starostou i šéfem Provozní Nový Malín, čímž docházelo k určitému střetu zájmů. Měla by se nastavit jasná pravidla vztahů mezi vedením obce a provozní společnosti," myslí si Alois Pospíšil.

Podobně se na celou situaci dívá i radní Josef Smolicha. „Pan starosta začal přebírat zakázky od Provozní Nový Malín a upozorňovat na nedostatky. Kontroloval faktury a prověřoval, zda je vše v pořádku. Chtěl, aby všechny zakázky a toky financí byly přehledné a nemohlo docházet k žádným pochybnostem jak ze strany opozice, tak veřejnosti. Těmito kroky se dostal do střetu se zástupci Provozní, kteří současně působí také v radě obce," konstatoval Josef Smolicha ve svém příspěvku, který chtěl na zasedání přednést.

K tomu ale nedostal příležitost, protože další člen koalice Vojtěch Vrana navrhl ukončit diskusi. „To je teda demokracie," komentoval to jeden z přihlížejících seniorů.

Podle Luďka Felkla byly za jeho odvoláním především rozdílné názory mezi ním a místostarostou Minářem. „Mojí vizí bylo obec řídit transparentněji než dříve včetně narovnání pravidel mezi obcí a Provozní Nový Malín. Nesetkal jsem se ale s pochopením ze strany místostarosty. Bylo po mně požadováno, abych pokračoval v trendu zajistit co nejvíce investičních akcí a tím i práce pro obecní společnost, s čímž jsem se nedokázal ztotožnit. Se snahou přibrzdit toto investování za každou cenu jsem zůstal v radě obce osamocen," řekl Luděk Felkl. Sklidil za to potlesk asi tří desítek přihlížejících občanů.

Staronový starosta Josef Minář po svém zvolení prohlásil, že se vrací snad jen na krátkou dobu, než se najde jeho nástupce. „Půjdeme cestou rozvoje obce a pomoci ohroženým skupinám občanů. V tom je zásadní dobrá spolupráce mezi obcí a Provozní Nový Malín, o kterou se zasadím," pronesl Josef Minář.

Že má obecní společnost na dění v Novém Malíně velký vliv, ukázala i volba jeho nástupce ve funkci místostarosty. Zastupitelé do této funkce zvolili Lenku Tylovou, která je vedoucí Provozní Nový Malín. Uvolněný post radního pak obsadil Ivan Schlemmer.