Nový a speciálně vybavený vůz převzali u hasičské zbrojnice v pátek 29. května 2020 dobrovolní hasiči města. Jejich hasební obvod kopíruje území obce s rozšířenou působností Zábřeh. Zábřežská jednotka je také předurčena k zásahům u dopravních nehod.

Vozidlo slavnostně uvedl do provozu starosta František John s místostarostou a současně velitelem jednotky Josefem Klimkem. Automobil požehnal místní římskokatolický kněz Radek Maláč, který také zavzpomínal na své působení u hasičů.

„Automobil Ford Ranger poslouží především pro přepravu členů jednotky. Vozidlo bude pomáhat při zajišťování ochrany obyvatel, omezování škod na životním prostředí, při mimořádných událostech a živelních pohromách. Vozidlo je vybaveno základním požárním příslušenstvím a technickými komponenty tak, aby splňovalo předepsané technické podmínky,“ popsal místostarosta a velitel jednotky Josef Klimek.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Zábřeh má v současné době čtrnáct členů. Vedle nového velitelského automobilu Ford Ranger slouží hasičům ještě cisternová automobilová stříkačka Dennis Rapier.