Dobrovolníci se v Jeseníku zaměřují na obyvatele domovů důchodců nebo děti v nízkoprahových centrech. „Uvědomovali jsme si, že kapacity těchto služeb jsou nižší, než by bylo potřeba. Dobrovolnickými programy chceme zvýšit smysluplnost těchto organizací a zároveň je chceme podpořit v jejich snaze dělat svou práci co nejkvalitněji," řekl koordinátor dobrovolnických programů na Jesenicku Jan Fukala.

Během letoška se do dobrovolnické činnosti na Jesenicku zapojilo dvanáct zájemců. Za první pololetí odpracovali čtyři stovky hodin. „Jsou mezi nimi jak lidé ze státní správy, tak nezaměstnaní. Přijde mi skvělé, že se tyto skupiny lidí potkají při společné činnosti," poznamenal Jan Fukala.

Dobrovolníci docházejí do jesenického penzionu pro seniory, střediska pečovatelské služby, nízkoprahového klubu pro děti a mládež a od srpna též na oddělení LDN místní nemocnice. Se starými lidmi tráví volný čas, děti doučují, kreslí si s nimi nebo s nimi rozebírají jejich každodenní starosti. Do budoucna se chtějí jeseničtí dobrovolníci více orientovat na nezaměstnané.

Dobrovolnické centrum funguje již řadu let při zábřežské Charitě. V loňském roce v něm působila více než dvacítka akreditovaných dobrovolníků. Pomáhali na střediscích Charity, jejichž klienty jsou senioři nebo lidé s mentálním či tělesným postižením.

„Dobrovolníci dělají klientům společníky, asistenty při ručních pracích, chodí s nimi na výstavy či výlety, tkají s nimi koberce nebo hrají společenské hry," popsala náplň práci dobrovolníků koordinátorka dobrovolnických aktivit Charity Zábřeh Ludmila Macáková.

Kromě této skupiny zastřešuje Charita další padesátku dobrovolníků, kteří například třídí plastové vršky. Dalších třináct stovek lidí se bez nároku na odměnu zapojilo jednorázově do Tříkrálové sbírky.

Dobrovolnické aktivity jsou otevřeny dalším zájemcům. V Jeseníku mohou přijít každé úterý mezi 16. a 17. hodinou na místní faru. Kontakt lze získat i na webu Maltézské pomoci.