Do Česka vyslala studenty organizace ASF Servitus. Její dobrovolníci nejčastěji pracují s lidmi, kteří přežili věznění v nacistických věznicích nebo byli za války nasazeni na nucené práce v Německu. Mnozí dobrovolníci působí u nás celý rok a věnují se také studiu češtiny a historie. Nevyhýbají se ani fyzické práci, jako je právě oprava židovského hřbitova v Lošticích. Skupina tady bude pracovat čtrnáct dnů.

„Během pobytu v České republice bydlím v Olomouci. Starám se o starší lidi, kteří byli během války nasazeni v Německu. Pomáhám jim s úklidem, nákupy i vařením a vyprávím si s nimi. V mnoha případech trpí především pocitem osamělosti. Buď už nikoho nemají, anebo na ně jejich potomci prostě zapomněli,“ říká jedna z vedoucích projektu Magdalena Prinzlerová.

Její pobyt v Česku končí za měsíc, po návratu do Německa bude studovat teologii. „Domů se už moc těším, ale Olomouc mám ráda. Zpívám ve sboru a už teď vím, že město i mnozí lidé mi budou hodně chybět.“

Program AFC vznikl v polovině šedesátých let. Byl součástí snahy o usmíření mezi Německem a tehdejším Československem. První fáze však netrvala dlouho, skončila krátce po vstupu sovětských vojsk v roce 1968. Podmínky pro pokračování projektu znovu nastaly až po roce 1989.

Dnes spolupracuje ASF především s ekumenickými církevními partnery a židovskými obcemi. V případě Loštic je jejím partnerem zejména město a spolek Respekt a tolerance, který se zabývá historií židovských obcí v regionu.

„Spolupráce s dobrovolníky ASF Servitus nás moc těší, a to nejen proto, že pracují na židovském hřbitově, ale především proto, že jejich poslání přímo naplňuje název našeho sdružení - Respekt a tolerance,“ řekl člen spolku Luděk Štipl.

Ve středu 4. srpna přijede za dobrovolníky do Loštic publicista Al Gilens z USA, který pracuje na publikaci o rozsáhlé dobrovolnické činnosti organizace ASF.

Na loštickém židovském hřbitově, kde studenti pracují, se dochovalo 650 kamenných náhrobků. Nejstarší pocházejí z konce 17. století. Hřbitov byl založen v roce 1554.