Je u něj pohřbena i řeholnice Marie Paschalis Jahn, která v Sobotíně v roce 1945 zemřela násilnou smrtí a bude prohlášena za blahoslavenou. Na její památku se v kostele 8. května bude konat benefiční koncert.

Varhany v kostele svatého Vavřince jsou cenným pseudobarokním nástrojem z konce 19. století. Postavila je významná varhanářská firma bratří Braunerů z Uničova. „Jsou zachované téměř v původním stavu, který již ovšem kvůli celkovému opotřebení a napadení dřevokazným hmyzem naléhavě vyžaduje rekonstrukci,“ uvedl Karel Hron, jeden z dobrovolníků, kteří se na obnově varhan podílejí.

Varhany v původně renesančním kostele se vyznačují řadou unikátních technických a zvukových řešení. „Jsou to mimořádné kvalitní romantické jednomanuálové varhany s pedálem. Velmi cenná je hlavně jejich zvuková stránka,“ podotkl Karel Hron.

Nehoda tří aut u Libivé - 24. 4. 2022
Srážka tří aut u Libivé: tři lidé skončili se zraněním v nemocnici

Na obnovu varhan může přispět veřejnost

Lidé si na webu kostela mohou vybrat k adopci jednu z více než čtyř set píšťal. Výše finančního příspěvku je závislá na typu píšťaly.

Přestože má Sobotín pouze něco málo přes tisícovku obyvatel, má bohatou historii. Zapsala se do ní především rodina Kleinů, která zde vlastnila v druhé polovině 19. století jedny z největších železáren v rakousko-uherské monarchii.

Na Květnou neděli v roce 1678 to byla právě událost v sobotínském kostele, která rozpoutala známé čarodějnické procesy. Na sklonku druhé světové války bylo v Sobotíně a okolí ruskými vojáky zmasakrováno několik desítek občanů. V místní škole přišla rukou vojáka Rudé armády o život devětadvacetiletá řádová sestra Marie Paschalis Jahn, která se mu odmítla podvolit. Je pohřbena na hřbitově, který celý kostel obklopuje.

„V loňském roce papež František podepsal dekret uznávající mučednictví její i jejích dalších devíti družek, které postihl podobný osud,“ doplnil Karel Hron.

V sobotu 18. června se bude v sobotínském kostele konat děkovná mše k blahořečení Marie Paschalis Jahn. To se uskuteční o týden dříve ve Wroclavi. Součástí oslav bude benefiční koncert, který se uskuteční již 8. května v 16 hodin. Vystoupí na něm členky orchestru Moravské filharmonie a Moravského divadla v Olomouci a Jan Gottwald, organolog a ředitel kůru v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Vstupné bude použito na opravu varhan.

„Ačkoli byl tento koncert plánován dlouho dopředu, netušili jsme, jak aktuální a důležité bude v této době připomenutí si hrůz válek a ceny čistoty svědomí,“ řekl Karel Hron.

Farář Milan Palkovič, který v posledních letech stojí za celkovou obnovou kostela, dává snahy o rekonstrukci varhan do souvislosti s další důležitou rolí celé památky. „Jestliže místo odpočinku našich předků bude vypadat hezky, nejenom na pohled, ale že se to dotkne i našich uší, tak je známkou toho, že jsme trochu pochopili, co to je kulturní a duchovní dědictví,“ shrnul.