„Naším cílem je, aby lidé s řešením souhlasili, aby se jim líbilo. Studie je tedy jakýsi polotovar, ke kterému se v září vrátíme. Hotová by mohla být do konce roku a pak bude závazným dokumentem pro tuto lokalitu,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje a územního plánování zábřežské radnice Václav Doležal.

Sídliště Krumpach na samém okraji města ve směru na Hoštejn vyrostlo koncem 80. let a je to vlastně torzo. Pět panelových domů mělo být jen začátkem rozsáhlejší zástavby, která by lemovala Sokolskou ulici vedoucí z města. Éra paneláků ale s převratem v roce 1989 naštěstí skončila a sídliště zůstalo nedokončené. To ovšem přineslo jeden dopravní problém: ulice netvoří okruh, jsou zaslepené.

Navíc je tu málo parkovacích míst, což denně přináší dopravní kolize. Auta stojí všude, i v místech zákazu, hasiči by v případě požáru měli velký problém se k místu zásahu dostat.

„Často se vracíme domů až večer a to není šance zaparkovat u našeho domu. Auto musíme někdy nechat až u obchodu, nejméně dvě stě metrů daleko,“ řekla obyvatelka sídliště Ludmila Pohanková.

Na sídlišti vznikne i pikniková louka

V 80. letech, kdy sídliště vzniklo, bylo v domácnostech mnohem méně aut než dnes. Nepočítalo se s tím, že ho za třicet let bude mít téměř každá rodina a v některých rodinách budou auta dvě. Proto dnes na sídlišti Krumpach chybí devadesát parkovacích míst.

Jejich rozšíření ve vnitroblocích by zabralo velkou část zeleně a neřešilo by to zatížení ulic průjezdní dopravou. Současná zeleň je navíc nevyhovující. Proto radnice spojila dopravní řešení s celkovou revitalizací sídliště. Vzniknou tu mimo jiné nové rekreační plochy pro všechny věkové skupiny obyvatel včetně piknikové louky. Místo bude i na další obytný dům – ať už pro běžné byty, nebo pro chráněné bydlení seniorů.

Vyřeší problém parkovací dům?

„Stání aut by mohl vyřešit parkovací dům v místě malého parkoviště při vjezdu do sídliště. Už se objevili dva soukromí investoři, kteří mají zájem dům postavit. Ve hře je také sousední prázdný objekt někdejší kotelny,“ uvedl Václav Doležal.

Soukromí investoři by tedy mohli výrazně ukrojit z nákladů. Město počítá i s tím, že část nové zeleně by vyřešila náhradní výsadba, kterou musí povinně zajistit investoři staveb, kde je nutné nějaké stromy vykácet.

„Záměr města by určitě přinesl oživení prostoru, trochu obavy máme z parkovacího domu, nevíme, jak bude zabezpečený. Před naším domem má být klidová zóna, kde bychom auto nechat nesměli,“ uvedla Ludmila Pohanková.