Dokument přibližuje badatelskou a vzdělávací akci, takzvanou T-expedici, kterou muzeum každoročně pořádá. Spočívá v přípravě a uskutečnění badatelských záměrů v různých oborech. Jednotlivé výzkumné týmy jsou složeny z odborných pracovníků, nadaných žáků, jejich učitelů, dětských psychologů a dalších členů, třeba i individuálních zájemců o dané téma.

Dokumentární film v rámci jednoho z badatelských týmů natočili ve spolupráci s experty sami badatelé, žáci základních a středních škol.

„Všem badatelům, jejich expertce Míši Bělohlavé, učitelce ze Střední průmyslové školy Jeseník Lence Küschnerové a garantovi sekce Jakubovi Harabišovi patří největší dík," doplnil ředitel muzea Pavel Rušar.

Dokument se účastní soutěže v česko-slovenské sekci. Vznikl ve spolupráci s programem Talnet při Národním pedagogickém institutu a zájmovým spolkem tvProstor. Na zveřejnění snímku se mohou zájemci těšit v době konání festivalu Academia Film Olomouc a vzápětí na T-expedici Jeseníky 2021 v polovině června.