Visutý most však dnes budí nejen zvídavost u potencionálních návštěvníků, ale také obavy místních například z dalšího nárůstu dopravní zátěže. Z osm let starého posudku nicméně vyplývá, že okolní přírodě výrazně neublíží. Dnes už by se ovšem místní k tehdejšímu souhlasu s lávkou stavěli jinak.

Plány na výstavbu visutého mostu sahají minimálně do roku 2013. Tehdy na Dolní Moravě nestála ani známá a turisty hojně navštěvovaná Stezka v oblacích. Dnes v místě roste zhruba 700 metrů dlouhá a 95 metrů vysoká lávka, která překlene údolí Mlýnského potoka.

Vstupními a zároveň výstupními objekty budou stanoviště v okolí chaty Slaměnka a na druhé straně prostor mezi vrcholem Slamníku a Chlumu.

„V obou případech v nadmořské výšce přesahující 1 100 metrů,“ je vysvětleno v dokumentaci, která před lety posuzovala vliv výstavby lávky na životní prostředí.

Posudek, na základě kterého později zastupitelstvo obce schvalovalo změnu územního plánu, v roce 2013 nezjistil významně negativní vliv na životní prostředí.

„V místě koncového objektu visuté lávky bude lesní porost vykácen,“ píše se v posudku, podle kterého je jediným, zvláště ohroženým živočišným druhem, který by mohl být významně ovlivněn odlesněním plochy, jeřábek lesní.

„Jeho přítomnost v dotčeném území se však nepodařilo při terénních šetřeních v roce 2013 prokázat a jeho výskyt zde není udáván ani z minulých let,“ objasnili pracovníci společnosti EMPLA AG, která posudek zpracovávala.

Zásah do přírody podle posudku nedosáhne větších rozměrů, protože velikost zastavěné plochy je minimální. Podle zjištění odborníku tak v roce 2014 nic nebránilo zastupitelstvu obce provést změnu územního plánu.

Více atrakcí, větší problém pro místní

V době před Stezkou v oblacích si však zřejmě málokdo uměl představit, jakou zátěž budou právě jednorázoví výletníci pro obec představovat. To potvrzuje i současný starosta obce Richard Novák.

"Tato atrakce je v územním plánu vyznačena dlouho. Dnes bychom se k takové věci stavěli jinak a s daleko větší opatrností,“ řekl ke stavbě visutého mostu Novák.

Vytížená Stezka v oblacích
Stezka v oblacích je v provozu od prosince roku 2015. Během prvního roku provozu ji navštívilo asi 200 tisíc lidí. A návštěvnost atrakce neublížila v minulém roce ani pandemie koronaviru. V roce 2019 a 2020 totiž na Stezku v oblacích zavítalo asi 300 tisíc lidí, vyplývá to z dat agentury CzechTourism

Resort Dolní Morava má ambici stát se destinací pro návštěvníky z celé střední Evropy. Vybudování mostu je tak další atrakcí, která má do obce přilákat turisty.

„Práce jsou nyní v běhu a termín, se kterým pracujeme je jaro 2022,“ sdělil ředitel obchodu a marketingu resortu Tomáš Drápal.

Už Stezka v oblacích do obce táhne zástupy jednodenních turistů.

„Stezka je skvělá. Jakmile budeme mít čas, určitě tam znovu vyrazíme a když už tam bude stát visutý most, podíváme se i tam,“ řekl Deníku Adam Horáček.

Resort i nadále chystá řadu nových lákadel. Mezi nimi je například budovaná síť singletrailů.

„Jsou součástí uceleného investičního plánu na období nejbližších pěti let a zahrnují doplnění a rozšíření nabídky tak, aby resort byl plně konkurenceschopnou a v mnoha ohledech naopak jedinečnou destinací v regionu střední Evropy,“ vysvětlil ředitel Martin Palán.

Ochránci přírody bijí na poplach

Ochránce přírody však zastavování lokality v blízkosti Králického Sněžníku chladnými rozhodně nenechává. Se svou stížností na výstavbu nového hotelového komplexu na Dolní Moravě v lokalitě Pod Slonem neuspěli u Pardubického kraje. Záměr investorovi nakonec pozastavilo ministerstvo životního prostředí.

Nejdelší na světě
Visutý most na Dolní Moravě pokoří svou délkou dosud nejdelší lávku ve Švýcarsku. Ta propojuje obce Zermatt a Grachen a je dlouhá téměř pět set metrů. A konkurovat nebude ani nová lávka, která se buduje v severním Portugalsku. Ta má měřit totiž 516 metrů.

„Stanovisko je důkazem toho, že ministerstvo zkrátka vnímá lokalitu na Dolní Moravě odlišně než Pardubický kraj,“ poznamenal Slavomír Bušina z Českého svazu ochránců přírody.

Podle stanoviska EIA může mít záměr vybudovat nový hotel „významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.“

Navýšení ubytovacích i parkovacích kapacit se tak na čas odsouvá. Resort musí nyní předložit řadu nových dokumentů a studií, mezi nimi také posouzení vlivu záměru na ptačí oblast Králický Sněžník nebo stanovisko, jaké bude mít nadměrné rekreační využívání dopady na dopravu či hluk v obci a krajině.

„Znamená to pro nás zdržení a vícenáklady s tím spojené. Zdržení bude trvat minimálně půl roku a cena bude zhruba 200 tisíc korun,“ komentoval stanovisko ministerstva Martin Palán.

Nové ubytovací kapacity by tak alespoň částečně mohly pomoci místním od jednodenních turistů.

A vrásky na čele dělá také kontroverzní rozhledna na polské straně Králického Sněžníku. Kvůli výstavbě se v minulých týdnech sešla také česko-polská expertní komise, která konstatovala pochybení na straně zhotovitele. Tomu nyní hrozí vysoká pokuta.