Na terase zámku Třemešek usedám krátce po jedenácté hodině. Před pár minutami otevřela zdejší kavárna, která letos v srpnu vstoupila do třetího roku své existence.

„Je to čím dál lepší. Lidé o nás vědí, začínají k nám chodit. Návštěvnost stoupá, jsme spokojeni,“ odpovídá na otázku, jak se kavárně na zámku daří, jednatelka firmy Dobroty z venkova Nataša Strakošová Vykydalová.

O Dolních Studénkách

Rozloha obce: 8,5 km2
Počet obyvatel: 1405
Rozpočet: 30 527 746 korun

Prostory zámku kavárna sdílí mimo jiné s rodinným centrem Vikýrek. Právě rodiče dětí bývají často jejími prvními hosty. „Jezdí tu hodně cyklistů, chodí turisté, ale i místní z Nového Malína nebo Dolních Studének si sem zajdou na procházku a na pivo. Dopoledne bývá návštěvnost slabší, ale protože zřizujeme chráněná pracovní místa, otevíráme v jedenáct hodin,“ vysvětluje Nataša Strakošová Vykydalová.

Kavárna funguje jako sociální podnik. Znamená to, že musí zaměstnávat více než polovinu osob se sníženou pracovní schopností. V praxi jsou takoví zaměstnanci kromě jedné slečny v kavárně všichni. Lidí zde pracuje pět, v létě a o víkendech vypomáhají brigádníci.

Slavnostní otevření rekonstruovaného zámku Třemešek u Dolních Studének.
Z ubytovny chloubou. Opravený zámek Třemešek otevřel, podívejte se dovnitř

Kavárna funguje v úzké spolupráci s dalším sociálním podnikem Dobroty, který se zaměřuje na cukrářskou výrobu a produkty studené kuchyně. „Veškeré výrobky v kavárně máme od tohoto sociálního podniku,“ zmiňuje Nataša Strakošová Vykydalová.

Je zároveň ředitelkou Centra sociálních služeb Pomněnka pro lidi s mentálním a kombinovaný postižením. Pět klientů Pomněnky na zámku Třemešek bydlí, jeden z nich v kavárně pracuje.

Zaměstnankyní Pomněnky je i Hana Svačinková. Ta v kavárně pořádá kulturní akce. „Sama inklinuji k umění, hudbě a prostředí zámku mě inspirovalo, říká. Na první akci, která se konala letos 16. května, pozvala dvě kapely. „Publikum vytvořilo pěknou atmosféru. Koncerty míváme zatím na zámecké terase, chodí na ně do sta lidí z okolí i ze Šumperka,“ líčí Hana Svačinková.

Budování nových rozvodů internetu formou mikrotrenchingu v Dolních Studénkách.
Rychlý internet za dva a půl dne. V Dolních Studénkách využili novou technologii

V prostorách zámku se konají i výstavy. První výstava děl klientů Centra sociálních služeb Pomněnka bude v září končit, navázat na ni mají další.

Provozovatelé kavárny doufají, že další hosty přivede vznikající cyklostezka, která bude přímo pod kavárnou spojovat Dolní Studénky a Nový Malín. Velký potenciál vidí i v parku naproti zámku. Ten patří soukromému majiteli, ale obec Dolní Studénky v minulosti avizovala záměr jej získat do svého vlastnictví a zvelebit. „Kdyby se to povedlo, stoprocentně bychom ho využívali,“ uzavírá Nataša Strakošová Vykydalová.

Otázka pro starostu obce Radima Sršně:

Jak pokročilo budování cyklostezky na Třemešek a příprava výstavby spolkového domu?
Cyklostezka se dokončuje, měla by být hotová do konce září. Vede k bytovkám v Třemešku na konec katastru, v příštím roce by měl navázat svou částí Nový Malín. Rozpočet akce je 32 milionů korun, vysoutěžila se o něco levněji, v tuto chvíli je cena 27 milionů korun.

Starosta Dolních Studének Radim Sršeň.Starosta Dolních Studének Radim Sršeň.Zdroj: Deník/Petr Krňávek
Cílem bylo k Dolním Studénkám napojit část Třemešek, kde máme dvě lokality s výstavbou. Zároveň jsme v trase cyklostezky natáhli chráničku na internet, chceme tak připojit poslední část obce k velmi rychlému internetu.

V případě spolkového domu máme platné stavební povolení, čekáme už „jen“ na dotaci a budeme moci začít. Co se týče dotací, budeme podávat dvě žádosti během podzimu.

Tip na výlet

Třemešské rybníky
Rybníky mezi Šumperkem a osadou Třemešek vznikly patrně již ve 14. století a náleží k nejstarším vybudovaným rybníkům v českých a moravských zemích.
Exempláře stromů, které se na hrázích zachovaly, patří mezi nejstarší a nejmohutnější stromy na Šumpersku.
Lokalita Třemešských rybníků je místem výskytu mnoha rostlinných a živočišných druhů. Hladina rybníka je pokryta okřehkem vodním, na březích a podél odvodňovacích a napájecích příkopů roste kosatec žlutý, rdesno obojživelné a několik druhů ostřic.
Můžeme tu vidět chráněné druhy obojživelníků, a to rosničku zelenou, ropuchu obecnou, ropuchu zelenou, dále skokana hnědého a kuňku ohnivou. Vhodný úkryt tu nachází pěnice pokřovní, rákosník obecný, slípka zelenonohá, na vodní ploše, zejména podél ostrůvku, uvidíme kachnu březňačku, lysku černou, čírku obecnou a lžičáka pestrého. Živočichy lze sledovat z ptačí pozorovatelny u silnice na Šumperk.

Třemešský rybník.Třemešský rybník.Zdroj: Deník/Petr Krňávek