V letošním roce má být zprovozněna přeložka silnice I/11 mimo průtah obcí Bludov na Šumpersku, jejíž stavba začala v roce 2022. V závěru roku 2024 by měla skončit uzavírka v Holické ulici v Olomouci kvůli stavbě přemostění železničního koridoru.

Lepší propojení mezi Přerovem a Olomoucí slibuje stavba dálnice D 55. Významnou dopravní akcí hned pro několik krajů je stavba takzvané Palačovské spojky, která má nadregionální význam a propojí Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Stavba dálnice D1 Říkovice - Přerov

Vymodlená stavba deset kilometrů dlouhého úseku D1 mezi Přerovem a Říkovicemi, která výrazně uleví městu od kamionů a nákladních aut, postoupí v roce 2024 do další fáze. V prosinci byla dokončena přeložka nové silnice na Bochoř, po níž budou moci jezdit řidiči od ledna 2024.

Další změny v dopravě se dají očekávat i v příštích měsících. „Momentálně se dokončují sanační opatření na hlavní trase dálnice, probíhá stavba konsolidačních násypů u zbývajících mostních objektů, které byly v kolizi se stávajícími sítěmi, a jež bylo nutné přeložit. V areálu chemičky Precheza je odvrtaná většina pilot a probíhá zde betonáž základů pilířů pro estakádu, jejíž stavba bude naplno probíhat v roce 2024,“ shrnul náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

A jaké změny v dopravě řidiče čekají? „Během stavby mostu přes přeložku silnice II/436 a trať Brno - Přerov musejí v průběhu roku počítat s dílčím omezením v podobě semaforu a zúžení,“ popsal Petr Černík, ředitel stavby a zástupce zhotovitele z firmy Strabag.

Silnice mezi Přerovem a Tovačovem bude přestavěna a rozšířena. Od podzimu 2024 do podzimu 2025 čeká šoféry omezení v podobě zúžení, snížené rychlosti a v některých etapách semaforu. Na silnici II/434 Přerov - Tovačov bude při stavbě napojení ramp mimoúrovňového křížení Přerov - západ dílčí omezení až v průběhu roku 2025. „Během budování estakády přes Dluhonice se počítá s dílčím omezováním v rámci místních komunikací v závislosti na budování spodní stavby a osazování nosníků,“ upřesnil.

Podívejte se, jak se staví dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem 

Stavba dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem | Video: Petra Poláková - Uvírová

Stavba obchvatu Slavonín - Křelov

Ředitelství silnic a dálnic zahájí na jaře roku 2024 stavbu zbývajícího úseku západního obchvatu Olomouce. Stavba 3,2 kilometru autostrády Křelov - Slavonín je jednou z největších investic příštího roku v Olomouckém kraji a původní rozpočet počítal s investicí za 1 miliardu korun. Stavba ale nakonec vyjde o něco levněji.

„Aktuálně probíhají přípravné práce, skrývka zeminy a kácení dřevin. Stavba dálnice D 35 Slavonín - Křelov vypukne naplno na jaře 2024,“ uvedl mluvčí olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Po novém úseku by se podle něj mělo jezdit v roce 2026. Zkompletování západního obchvatu Olomouce přinese velkou úlevu řidičům, kteří často i desítky minut tráví v kolonách u kruhového objezdu u Globusu. Nové dopravní řešení výrazně zvýší plynulost provozu v tomto úseku, který patří k nejvytíženějším ve městě.

Dokončení nadjezdu v Holici

V závěru roku 2024 by měla skončit uzavírka v Holické ulici v Olomouci kvůli stavbě přemostění železničního koridoru. Pro řidiče bude znamenat velkou úlevu - především konec dlouhého čekání u závor u frekventované rychlíkové trati. Významně se zvýší bezpečnost provozu. Součástí přemostění na cestě od Baumaxu do Holice budou také cyklopruhy a chodník. První auta by se měla projet po novém nadjezdu na konci roku 2024.

Stavba mostu je dopravní investicí za bezmála 295 milionu korun a řeší přeložku v Holické ulici v délce 468 metrů vybudováním mostu klenoucího se přes koridor a účelové komunikace.

Na mostě o délce 88 metrů se bude jezdit ve dvou jízdních pruzích s vyhrazenými cyklistickými pruhy po stranách. Na římse vlevo se počítá s pruhem pro chodce v šířce 1,5 metru.

Součástí je výstavba opěrné zdi, přeložky silnice třetí třídy a účelové komunikace pro zajištění přístupu k nemovitostem v prostoru před stávajícím přejezdem, umožňuje také propojení Holické ulice s Technologickou ulicí. Zahrnuje i účelovou komunikaci pro přístup na pozemky ležící jižně od přeložky silnice.

Stavba Palačovské spojky

Významnou dopravní akcí hned pro několik krajů je stavba takzvané Palačovské spojky, silnice I/35 Lešná - Palačov, která začala v červnu 2023. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové silnice I/35 mezi obcemi Lešná a Palačov a přestavbu silnice I/48 mezi Dubem a Palačovem na dálnici D48. Obě komunikace budou vzájemně propojeny novou mimoúrovňovou křižovatkou. Stavba má nadregionální význam a propojí Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Díky stavbě Palačovské spojky dojde k přímému napojení Valašska na dálnici D1 a zároveň bude sloužit jako alternativa k současné silnici I/35 z Hranic do Valašského Meziříčí.

„Cílem je zlepšit napojení Valašska na dálnici D1. Čtyřpruhová, směrově dělená komunikace, odvede tranzitní dopravu hned z několika obcí, což zásadním způsobem zlepší životní podmínky místních obyvatel. Současně dojde také k přestavbě dnes již nedostačující silnice I/48 na plnohodnotnou dálnici,“ popsal generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V polovině roku 2026, kdy by měla být stavba zprovozněna, již budou hotové i aktuálně realizované sousední dálniční úseky z Bělotína do Dubu (5 kilometrů) a z Palačova do Nového Jičína (8,2 kilometru). Dálnice D48 tím bude téměř dokončena. Zbývat bude poslední část mezi Novým Jičínem a Rybím, která by měla jít do realizace v roce 2025.

Zahájení stavby Palačovská spojka - Lešná 5. června 2023

Zahájení stavby Palačovská spojka - Lešná 5. června 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Dálnice D 55 Olomouc - Kokory

Lepší propojení mezi Přerovem a Olomoucí slibuje stavba dálnice D 55, která začala na jaře roku 2023 v prvním úseku mezi Olomoucí a obcí Kokory. Práce na stavbě dálnice budou v roce 2024 intenzivně pokračovat a s jejich dokončením se počítá v roce 2025.

Jedná se o první část dálničního propojení Olomouce a Přerova, které nahradí kapacitně nedostačující silnici I/55. Úlevu pocítí po dokončení stavby zejména obyvatelé obcí Kokory a Krčmaň, kterými dnes denně projíždějí tisíce nákladních aut a kamionů. Zvýší se tedy nejen plynulost, ale i bezpečnost dopravy.

„V současné době intenzivně připravujeme také druhou část dálnice z Kokor do Přerova,“ shrnul generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Pro tento druhý úsek je rok 2024 klíčový. „Plánujeme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele tak, abychom mohli následně v roce 2025 stavbu zahájit,“ řekl.

Součástí stavby je také oboustranná odpočívka Majetín, která však bude zprovozněna až společně s dálničním úsekem z Kokor do Přerova.

Po svém dokončení bude D55 tvořit jednu z páteřních komunikací dálniční sítě, která propojí sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy. Zároveň nahradí stávající silnici I/55, jejíž kapacita je již nedostatečná a nevyhovuje současným intenzitám provozu.

D55 povede od Olomouce kolem Přerova, Hulína a Otrokovic, kde bude prostřednictvím dálnice D49 napojeno také krajské město Zlín. Přes úseky kolem Uherského Hradiště, Bzence a Hodonína bude D55 v budoucnu u Břeclavi napojena na dálnicí D2. V provozu je aktuálně 19 kilometrů, ve výstavbě 30 kilometrů. Po dokončení bude celková délka dálnice D55 100 km.

Autobusový terminál v Prostějově

Významnou akcí v Prostějově je chystaná stavba autobusového terminálu nedaleko centra města, v ulici Újezd. Plánovaný dopravní terminál Újezd v centru Prostějova už má hotový projekt a město žádá o dotaci. Ta by měla činit přibližně 62 milionů korun, což je polovina nákladů. Zbývající peníze půjdou z městské pokladny. Součástí projektu je i stavba parkovacího domu, který by měl přijít na dalších 100 milionů.

O stavbě dopravního terminálu v ulici Újezd se mluví několik let. Na dopravní terminál Újezd je vypracována projektová dokumentace a vydáno platné stavební povolení. V současnosti probíhá řízení o získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

close Budoucí podoba plánovaného terminálu Újezd v centru Prostějova. Vizualizace: Magistrát města Prostějova info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Budoucí podoba plánovaného terminálu Újezd v centru Prostějova. Vizualizace: Magistrát města Prostějova

Terminál by měl výrazně ulevit dopravě v centru a bude mít obdobnou funkci pro jih a východ okresu jako terminál na Floriánském náměstí, který byl uveden do provozu na konci roku 2019. S dokončením terminálu Újezd dojde i ke zrušení nevyhovujících zastávek v Lidické ulici.

Terminál bude zastřešený, novou podobu dostanou i komunikace. Vybudováno bude nové veřejné osvětlení, parkovací místa, počítá se s dětským hřištěm. V prostoru následně vyroste i parkovací dům pro 132 aut. V příštím roce by měly začít přípravné práce, stavba by měla skončit v roce 2025.

Zprovoznění přeložky silnice Postřelmov - Chromeč

V letošním roce má být zprovozněna přeložka silnice I/11 mimo průtah obcí Bludov na Šumpersku, jejíž stavba začala v roce 2022. Stavba úzce souvisí s obchvatem Bludova a vytváří s ní funkční celek. Po dokončení dojde k vyvedení dopravy po vytížených komunikacích mimo sídelní útvary.

Přeložka silnice „I/11 Postřelmov-Chromeč“ je součástí přestavby uceleného tahu základního komunikačního systému v severní oblasti Olomouckého kraje mezi Mohelnicí a Jeseníkem. Stavba je prvním úsekem plánovaného zkapacitnění silnice I/11, od Postřelmova do Dolní Lipky (státní hranice s Polskem).

Obchvat Chromče bude čtyřkilometrovou přeložkou silnice I/11. Je úzce svázaný s obchvatem Bludova. Začínat bude na mimoúrovňové křižovatce severně od Postřelmova a vyústí na místě zvaném Loučení před Kláštercem. Křižovatka, na které se stala řada těžkých a smrtelných nehod, dostane zcela novou podobu.

Díky nové čtyřkilometrové spojce se výrazně zjednoduší cestování řidičům, kteří míří například z Brna či Olomouce do západních Jeseníků, Rychlebských hor nebo na Králický Sněžník. Ti v okolí Zábřehu dnes často jezdí přes několik vesnic.

Jednou z obcí, které obchvat Chromče výrazně uleví, je Postřelmov.

Obchvat Bludova otevřel, podívejte se, jak se po něm jede

První jízda po obchvatu Bludova, 21.12. 2023 | Video: Petr Krňávek

Otevření cyklostezky v Lipnické ulici v Přerově

Už na jaře roku 2024 bude zprovozněna stavba dlouho očekávaného úseku cyklostezky v Lipnické ulici v Přerově, která propojí ulici Velká Dlážka v centru města s novými nákupními centry.

Propojení Velké Dlážky s nákupní zónou v Lipnické ulici dnes pro cyklisty není ideální. Na komfortní úsek cyklostezky na Velké Dlážce totiž navazuje poničený chodník. Situace v okolí Emosu je navíc nepřehledná a provoz na silnici značný.

„Nová trasa navazuje na již postavené cyklostezky kolem průtahu městem v ulici Lipnická a na cyklostezku Velká Dlážka - Předmostí,“ přiblížil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

Cyklostezka se buduje po etapách a stavebníci na jaře dokončí první a třetí. „První o délce zhruba 199 metrů a o šířce 3 metry vznikne napojením na stávající stezku pro chodce a cyklisty u Lidlu. Třetí etapa je dlouhá 203 metrů a povede v zeleném pásu podél silnice I/47, a to v blízkosti areálu Emos. Stezka je navržena v šířce dva a půl metru,“ upřesnil.

Navazující druhá etapa povede podél Kauflandu k nově vybudované nákupní zóně a závěrečná čtvrtá směřuje od Emosu do Lýsek, místní části Přerova.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: U obchoďáků vyrůstají prádlomaty, nově funguje i v Olomouci

Venkovní samoobslužná prádelna před supermarketem Terno v Olomouci. | Video: Tauberová Daniela