Záměr je postavený na tom, že město poskytne právo stavby na svém pozemku. S vybraným partnerem, družstevním developerem, založí družstvo. To na parcele vybuduje bytový dům. Úkolem družstva je také během výstavby sehnat družstevníky, kteří budou v domě bydlet. Ti následně budou bydlení několik desítek let splácet.

„Město díky vlivu v družstvu spolurozhoduje o tom, jaká sociálně-ekonomická skupina se může stát družstevníky, zároveň má předkupní právo na jednotlivé členské podíly. Může tak určovat, pro jaké občany bude družstevní bydlení dostupné,“ řekl Jiří Kučera, který na celý projekt zpracoval právní analýzu.

Přístupnější pro víc lidí

Podle místostarosty Tomáše Vlazla je jednou z hlavních motivací pro tuto formu výstavby fakt, že by byty neskončily jako investiční – pro víkendové bydlení nebo k pronájmu. To se stává v případech klasických developerských projektů.

„Výhodou také je, že forma družstevní výstavby je přístupnější pro skupiny obyvatel, které nemají tak komfortní přístup například k financování formou hypotéky,“ zmínil.

Pro družstevní bydlení má město vytipovaný pozemek naproti soudu v blízkosti ulic Dukelská a Vrchlického. Územní plán na něm umožňuje výstavbu bytových nebo polyfunkčních domů.

„Pro případné výběrové řízení na partnera jsme se snažili nastavit podrobnější limity z hlediska zastavitelnosti těch ploch. Důraz byl kladen na rozvolněnější zástavbu, na dostatečné plochy zeleně,“ zmínil Jiří Uher, vedoucí odboru majetku a investic Města Jeseník.

Insiprace ve Vídni

Jiří Kučera informoval, že dostupné družstevní bydlení je v Česku nový koncept. Jít touto cestou chtějí například v Praze, záměr zde schválili v prosinci.

„Podobné koncepty fungují ve Vídni. Statisíce lidí tam bydlí v projektech dostupného družstevního bydlení, kdy město poskytne pozemek na právo stavby. To je naše inspirace,“ dodal.

Záměr prošel většinou sedmnácti zastupitelů. Mezi jeho příznivce nepatří například David Raif. Podle něj by město nemělo nabourávat konkurenční prostředí v Jeseníku.

Hlas proti

„Nejsem zastáncem tak dlouhodobých projektů ze strany města. Během třiceti let se vystřídá řada zastupitelstev. Víme, jak se takové projekty táhnou, jaké problémy způsobují. Třetí věc je, jestli by město mělo být tím, kdo bude stavět byty a zajišťovat bydlení občanů. Osobně si myslím, že ne,“ řekl.

„Myslím, že město nemá být tím, kdo bude lehce pokřivovat trh. Řada ostatních lidí si musela pomoci sama, splácela hypotéky, také to neměla jednoduché. Pokud chce město stavět byty, přikláním se k formě podpory, možná pozemku, v developerském projektu, v němž za to bude mít město nějaké množství bytů,“ řekl zastupitel Martin Kouřil.

Podle Českého statistického úřadu bylo v okrese Jeseník loni dostavěno jen 77 bytů, téměř nejméně v republice. „Méně bytů bylo vloni dokončeno pouze v okrese Most, a to 69,“ sdělila Jarmila Benešová z Oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.