Jste jeden z nejmladších šumperských zastupitelů, co od vstupu do komunální politiky očekáváte?
Já to neberu, že vstupuji do politiky. Nejsem politik, jen jsem chtěl nabídnout, že budu pracovat pro naše město jako zastupitel. Už v minulosti jsem se aktivně podílel na veřejném životě, ale jako zastupitel mám větší šanci věci ovlivnit. Proto jsem šel s kůží na trh, přihlásil se do konkurzu, kterému se říká volby, a lidé mě vybrali. A co od toho očekávám? Že budu něco opravdu dělat a doufám, že to k něčemu dobrému bude.

Jaké vidíte nejzásadnější problémy ve městě Šumperk a jak by se podle vás daly řešit?
Jsou malé problémy, větší problémy a pak ty zásadní dlouhodobé. Jedním z nich je dramatický úbytek mladých lidí v celkové populaci Šumperka. Není to problém jen demografický, ale také se trhají sociální vazby. Mladým odcházejí kamarádi, rodičům děti, takže svá vnoučata vidí jednou za rok na Vánoce. Samozřejmě, někteří mladí lidé odcházejí ze Šumperka dobrovolně, protože je láká životní styl velkoměsta, jsem ale přesvědčený, že většina mladých odcházet nechce, ale musí A když odejdou, tak se chtějí vrátit, ale nemůžou.

Inicioval jste vznik městské komise s názvem 132. Co bude její náplní?
Název nové komise symbolizuje počet mladých Šumperanů a obyvatel nejbližších obcí ve věku osmnáct až pětadvacet let, kteří každý rok odchází žít do větších měst. Cílem komise je upozornit na problémy, které mohou způsobovat odchod mladých ze Šumperka. Zároveň se pracovní skupina pokusí přijít s návrhy opatření, která by mohla neutěšený stav měnit. Dlouhodobým cílem Komise 132 je, aby na začátku příštího volebního období mohla změnit svůj název na dvouciferné číslo.

Kdo bude v komisi pracovat?
To zatím nevím. Členy komise nanominují v polovině prosince všechny politické subjekty zastupitelstva. Přejme si, ať jsou jejich nominace vhodné.

Jak jste zmínil, jako jeden z problémů města vidíte postupný úbytek nadaných mladých lidí, kteří za příležitostmi odcházejí jinam. Dá se tomu z Vašeho pohledu nějak reálně zabránit?
Nejsem naivní a vím, jaká je realita. Stěhování mladých lidí do větších měst není téma, které lze zcela vyřešit konáním na lokální úrovni. Ale jsem toho názoru, že pouhé otevření široké diskuze má smysl. Je důležité, že město vyšle směrem k mladým signál, že o ně stojí a chce řešit jejich situaci. Kdyby činnost Komise 132 vedla byť k jednomu dobrému a účinnému nápadu, má její zřízení smysl. Kdyby se podařilo udržet v Šumperku byť o deset víc pracovitých, vzdělaných a slušných lidí, má to smysl.

Co konkrétně by v této oblasti radnice měla v následujícím období řešit?
Já nemohu mluvit za vedení radnice. Nejsem členem „vládní koalice". Já se pokusím v nově vzniklé komisi připravit půdu pro to, aby zde mohly vznikat nápady na konkrétní řešení a opatření. Pár nápadů mám v hlavě, další určitě vzejdou z pracovní skupiny. Komise pak předloží návrhy Radě města, která s nimi může pracovat, ale také je může ignorovat.

Sám máte řadu podnikatelských aktivit, věnujete se i hudbě. Neměl jste někdy nutkání „utéct" do většího města, kde je logicky příležitostí více?
Nutkání občas mám, v poslední době hlavně kvůli atraktivním pracovním nabídkám. Ale zatím mám štěstí, že se dokážu uživit i tady v našem Šumperku, a proto lákání velkoměsta snadněji odolávám. Když potřebuji, jsem v Praze vlakem za chvíli, vyřídím tam, co je potřeba a pak rychle pryč zpátky. Nemůžu si pomoc, ale vždy když přijíždím do Prahy, mám pocit, jako by tam zuřila válka a já se hnal do jámy lvové.

Blíží se konec roku, co byste městu popřál do toho dalšího?
Aby hokejisté postoupili do extraligy, na Džemfestu zahráli U2, stálé angažmá v Divadle Šumperk přijala Simona Stašová, aby zkrachovaly všechny herny, policie odhalila varny pervitinu a městské parky byly místem k relaxaci a ne domovem zevlů.