Sdružení je rozděleno na dvě střediska – Sociální poradenství drogy konzult a terénní program streetwork Činnost středisek se zaměřuje zejména na osoby ohrožené drogovou závislostí a navazuje tak na činnost K-centra Krédo, z něhož současní pracovníci RES-SEFu odešli.

„Cílem sdružení není pouze pomáhat drogově závislým, ale snižovat rizika, jak pro uživatele drog, tak pro společnost. Jako příklad může sloužit sběr pohozeného použitých injekčních stříkaček a materiálu k výrobě drog. To je v současnosti velký problém, a nejen v Šumperku,“ vysvětlila specialistka na terénní program Petra Damborská.

Sdružení se také zaměřuje na besedy se žáky prvních ročníků středních škol a učilišť. Při setkáních s mládeží se odborníci snaží vysvětlovat nebezpečí vzniku drogové závislosti.

„V lednu a únoru letošního roku jsme zahájili činnost monitoringem rizikových míst v okrese, kde jsme se setkali s nejedním nálezem infekčního materiálu,“ konstatoval terénní pracovník Michal Pěnička.

Činnost terénního programu finančně podpořilo ministerstvo práce a sociálních věcí, od kterého sdružení obdrželo bezmála čtyři sta tisíc korun. Další peníze věnoval Olomoucký kraj a obce.

„Z oslovených obcí a měst nám příspěvek na činnost našeho programu prozatím poskytly a přislíbily Mohelnice, Zábřeh, Hanušovice, Jindřichov, Ruda nad Moravou a Libina. S dalšími obcemi ještě jednáme. Za jejich vstřícnost bychom jim rádi velice poděkovali, neboť příspěvek na činnost je nezbytnou součástí našeho rozpočtu,“ upozornila Damborská.

Sdružení RES-SEF by rádo na svou činnost upozornilo kampaní „Udržujte čistotu,“ při níž bude spolupracovat s Probační a mediační službou v Šumperku. Do kampaně se zapojí lidé odsouzené k výkonu obecně prospěšných prací. Ti budou na veřejných prostranstvích sbírat odpadky i opravovat odpadkové koše.

„Smyslem této kampaně je v očích veřejnosti rehabilitovat obraz sociálně vyloučených klientů, na které stát vynakládá nemalé prostředky,“ vysvětlila Hana Obrová, která se práci s vykonavateli obecně prospěšných prací věnuje.