Tendr není uzavřený, neúspěšná firma se brání a kdy se začne projektovat, není jasné. Dům kultury je přitom dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu. Po čtyřech letech je záměr stále jen ve fázi studie.

Výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Domu kultury Šumperk se účastnily dvě firmy. DigiTry Art Technologies nabídla dokumentaci zpracovat za necelých deset milionů korun bez DPH, hodnoticí komise však doporučila nabídku vyřadit. V řízení tak zůstala jen firma Atelier 38. Ačkoli nabídla cenu více než dvakrát vyšší, zakázku jí město přiřklo.

Hodnoticí komise vyloučení levnější firmy odůvodnila mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Opírala se přitom o stanoviska České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Neúspěšná firma podala proti svému vyloučení a výběru konkurenční společnosti námitky. Reakce města jejího jednatele Patrika Babínka rozezlila.

„Co město vydávalo za za stanoviska ČKAITu a ČKA, byly jen e-maily, ještě promazané a upravené. Ptali jsme se na ČKA, co to má znamenat, a ČKA nám odpovědělo, že to není žádné jejich stanovisko, že zpracování stanoviska nabízeli a město Šumperk to odmítlo. A dokonce tam byl jeden formulář zfalšovaný, někdo v něm něco přepsal,“ řekl Patrik Babínek s tím, že k celé věci poskytne dokumenty a záležitost bude zřejmě řešit přes policii.

„To, že zadavatel lže, je v dnešní době běžné. Ale že by se někdo kroutil a falšoval dokumenty, to jsem ještě nezažil,“ dodal.

Sady 1. máje v Šumperku, 15. července 2022
Jezírko bez vody, rozpadlé konstrukce. Sady 1. máje chátrají a budou dál

"Nepřiměřeně nízká cena"

Mluvčí České komory architektů Tereza Zemanová uvedla, že komora městu Šumperk v záležitosti výběru projektanta pro rekonstrukci Domu kultury žádné stanovisko neposkytla.

„Komora nicméně byla oslovena advokátní kanceláří pracující pro město s dotazem na názor ohledně přiměřenosti výše nabídkové ceny. V rámci e-mailové komunikace ČKA vyjádřila předběžný nezávazný názor, že se nabídková cena jeví jako nepřiměřeně nízká a nabídla možnost zpracování oficiálního stanoviska na základě odborného posouzení zadávací dokumentace a rozsahu zakázky. Této nabídky ovšem nebylo využito,“ sdělila.

Definitivní slovo ve výběrovém řízení měli šumperští radní. Ti vyloučení levnějšího z uchazečů a výběr dražšího potvrdili. Ovšem nejmenší možnou většinou pěti z devíti hlasů.

Starosta Šumperku Tomáš Spurný připomenul, že soutěž na projektanta domu kultury byla v minulosti již dvakrát zrušena, protože dodavatelé nebyli schopni dodat dílo za vysoutěžených podmínek.

„Proto byl při současné zakázce kladen velký důraz na velmi kvalitní vyhotovení zadávacích podmínek, a proto byla jako administrátor výběru dodavatele vysoutěžena specializovaná společnost Lawya tender, jejímž názorem je město jako zadavatel veden,“ uvedl.

Velký význam byl podle jeho slov přikládán i hodnotící komisi, ve které byla vedle radních zastoupena i řada odborníků se zkušenostmi z projekční a stavební činnosti.

„Tato hodnotící komise významným poměrem hlasů zadavateli, tedy městu reprezentovanému devíti radními, doporučila vyloučit jednoho soutěžícího pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Při tomto rozhodování se hodnotící komise opírala i o obecná vyjádření dvou profesních komor architektů a projektantů, o jejichž stanovisko požádala,“ sdělil.

Pochybnosti o kvalifikaci

Sám starosta patřil k odpůrcům vyloučení levnějšího dodavatele.

„Odpůrci si stojí především za tím, že firma má dobré reference a dokázala již u podobně náročných zakázek obstát. A samozřejmě poukazují na finanční úsporu a také na fakt, že daná záležitost by mohla skončit u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a mohlo by tak dojít k odsunutí termínu projektování, a tedy i rekonstrukce domu kultury, který je již nyní ve špatném technickém stavu,“ uvedl.

Většina radních však argumentovala dvěma předchozími neúspěšnými řízeními, kde byla významně zohledňována především cena zakázky. Podle ní by nedostatečně zpracovaná projektová dokumentace v budoucnu vedla k obrovským komplikacím při rekonstrukci domu kultury. Značné náklady a zdržení by neslo nutné doprojektování a vícepráce.

Město nicméně upozornilo i na jiná výběrová řízení, kterých se v minulosti firma DigiTry Art Technologies účastnila a která řešil Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

„Opakovaně vyvstaly pochybnosti o technické kvalifikaci a firmou tvrzená kvalifikace nebyla zadavatelem uznána. Jednalo se o technickou kvalifikaci společnosti samotné i jejich zaměstnanců či ostatních členů realizačního týmu,“ uvedla mluvčí města Šumperka Soňa Singerová.

Problémy s přípravou rekonstrukce Domu kultury se táhnou od počátku. Na jaře 2018 mělo město vypracovanou studii na rekonstrukci od ateliéru City Upgrade a soutěžilo projektanta. Firma Stavopojekt však v lednu následujícího roku z důvodu neplnění termínů od smlouvy odstoupila.

Město následně zadalo společnosti City Upgrade studii přepracovat. V září 2019 uzavřelo město smlouvu o vyprojektování rekonstrukce s firmou SD Ateliér, ta však byla v lednu 2020 ukončena.

Od října 2020 do října 2021 vypracovával architekt Petr Hájek ověřovací studii. Třetí výběrové řízení na projektanta bylo vyhlášeno v lednu 2022.

Po čtyřech letech má město v ruce stále jen studii, druhou v pořadí. Třetí výběrové řízení na projektanta ukončeno není.

Navrhovaná podoba šumperského Domu kultury - velký sál bez elevace.
Rekonstrukci kulturáku navrhl věhlasný architekt. „UFO“ lustry zůstanou

Posun v kvalitě

Podle místostarosty Jakuba Jirgla však nastal posun v kvalitě.

„Když jsem přišel do funkce, ležel tu kus papíru, což nebyl dostatečný podklad pro to, aby se projektovalo. Než se mi podařilo prosadit, aby se udělala pořádná studie, na základě které je možno projektovat, to i v souvislosti s covidem trvalo dva a půl roku,“ řekl.

Dům kultury byl postaven před 42 lety, nikdy neprošel zásadní rekonstrukcí a udržet ho v provozuschopném stavu je podle jeho jednatelky Hany Pískové složité.

„Každý týden řešíme nějaké drobné opravy. Máme každoroční plán oprav a čím dál se ta rekonstrukce oddaluje, je pro nás práce v těch prostorách těžší a těžší,“ poznamenala.