Projekt zahrnuje přednášky i praktickou činnost. Nejprve na účastníky čeká teoretická část, při níž formou skupinové práce získají znalosti v oblastech, které souvisejí s pracovním uplatněním.

„Jedná se například o komunikační dovednosti, jak hledat práci, napsat motivační dopis nebo se připravit na přijímací pohovor. Účastníky zasvětí také do znalostí v oblasti finanční gramotnosti a poskytne jim orientaci v základních právních předpisech i sociálním prostředí," popsala náplň teoretické části Jana Skalická z propagace Charity.

V případě zájmu se účastníci mohou zapojit i do praktické části. Zde si mohou vyzkoušet práci v dřevařské nebo keramické dílně.

Účastníci, kteří už projektem prošli, si jej pochvalují. „Jsem s ním spokojená. Především je to pro mě zdroj nových informací. Lektorky jsou výborné a informace jsou pro mě velmi zajímavé a užitečné. V pracovních dílnách jsem zase zjistila, že ve mně ještě něco je, něco, co mi umožní tvořit hezké věci. Tím pracuju sama na sobě, a to se mi líbí," zhodnotila přínosy jedna z účastnic.

Zájemci o účast v třetím běhu se mohou hlásit do 23. ledna. Pokud by se nepodařilo naplnit kapacitu, bude Charita přihlášky přijímat až do konce tohoto měsíce. Přihlásit se je možné v asistentky projektu Kateřiny Šilberské na telefonním čísle 733 741 840, případně e-mailem na adrese socprac.oaza@charitazabreh.cz.

Projekt je plně hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Pro účastníky je tak zcela zdarma. Dojíždějícím se navíc hradí náklady na jízdné.