„Velice nás těší, že se to některým účastníkům opravdu podařilo. Když jsme s projektem začínali, nedělali jsme si iluze, že práci najdou všichni, kteří se zapojí, ale každý, byť sebemenší úspěch je výhrou," řekla manažerka projektu Zdeňka Hrubá.

Kromě zlepšení šancí při hledání práce šlo také o to, aby se lidé s chronickým duševním onemocněním zapojili do běžného každodenního života. „Aby dokázali překonat obavy z nových situací, nového kolektivu a naučili se zvládat zátěž. Něco účastí v projektu získali a chtějí to dál rozvíjet. A v tom jsme je podpořili," doplnila Zdeňka Hrubá.

Projekt trval dva a půl roku a skládal se ze tří etap. Každá obsahovala teoretickou i praktickou část. V teoretické části získali účastníci znalosti v oblastech souvisejících s pracovním uplatněním. Zkoušeli psát motivační dopis, připravovali se na pracovní pohovor nebo trénovali telefonování potencionálním zaměstnavatelům.

Nechybělo ani získávání znalostí v oblasti finanční gramotnosti nebo orientace v základních právních předpisech. „Líbilo se mi to už kvůli tomu, že jsem nebyla pořád doma. Přišla jsem mezi lidi a naučila se to, co jsem nevěděla," podělila se o své dojmy jedna z účastnic kurzu.

Praktická část pak zahrnovala práci v dílnách se dřevem, keramikou, vitrážemi nebo tkaní. Své výrobky účastníci také prezentovali na výstavě v zábřežském kině Retro. Nabyté vědomosti a znalosti si pak vyzkoušeli v praxi na tréninkových pracovištích v recepci Charity nebo v charitní prodejně Ledňáček.

„Projekt měl své opodstatnění. Zúčastnění získali impuls a motivaci k hledání dalších možností rozvoje své osobnosti a naše organizace se utvrdila v tom, že vhodně poskytnutá podpora může být pro mnohé opravdu šancí zapojit se zpět do běžného života," uzavřela Zdeňka Hrubá.

Charita mohla projekt pro duševně nemocné zorganizovat díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu. V současnosti těmto lidem nabízí další pomoc v rámci centra denních služeb Oáza.

Díky zkušenostem získaným v projektu už Charita připravuje novou službu, a to sociální rehabilitaci právě pro osoby s duševním onemocněním. Poskytovat ji chce od začátku příštího roku.