„Všechno tu zůstalo jako po povodni. Potok není spravený, však vidíte ty velké kameny, které máme na našem pozemku," ukazuje Šarlota Koryťáková na balvany na břehu Ondřejovického potoka. Ten protéká jen pár metrů od obydlí, ve kterém žije.

Neopravený tok brzdí rekonstrukci jejího domu.

„Podívejte se, jak má potok plytké koryto. Dokud potok neudělají, nemůžeme opravovat dům. Mohla by přijít větší voda a zase bychom tu měli spoušť," říká starší žena.

Ondřejovický potok patří Lesům České republiky.

Odklad obnovy jeho koryta zapříčinilo odvolání proti stavebnímu povolení. Letos tak státní podnik jen provizorně zabezpečil kritická místa.

„Nyní probíhá příprava podkladů pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací," sdělila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Práce by měly začít v květnu příštího roku, dílo o předpokládané hodnotě 26 milionů korun by měla vybraná firma dokončit v srpnu 2018.

Patnáct mostů a lávek

V těchto dnech začala obnova poničených mostů a lávek přes Ondřejovický potok, kterou má v režii město Zlaté Hory.

Zakázku za 8,3 milionu korun získala ve výběrovém řízení firma Strabag. Hotové dílo má předat do konce října příštího roku.

„Jedná se celkem o patnáct mostů a lávek. V některých případech se jedná o menší lávky pro pěší, jinde o větší mosty, které musí unést i nákladní auta," popsal zakázku starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Opravy na svém majetku v Ondřejovicích již ukončil Olomoucký kraj. V roce 2014 postavil za 3,5 milionu korun nové opěrné zdi a upravil vozovku v horní části silnice vedoucí vesnicí.

„V druhé etapě v roce 2015 došlo k výstavbě nových opěrných zdí a úpravě přilehlé komunikace v její dolní části, a to ve finančním nákladu zhruba šest milionů korun," sdělila mluvčí Olomouckého kraje Kamila Navrátilová.

Letos pak kraj za jeden a půl milionu korun opravil most ve středu vesnice.

Blesková povodeň v květnu 2014 zasáhla především okolí Zlatých Hor a Mikulovic. Výše škod překročila devadesát milionů korun.