Oba sruby se začaly stavět v roce 1935 v reakci na hrozící válku. Jejich účelem bylo chránit nejohroženější severní hranici Československa.

Sruby měly být schopné vést samostatnou obranu nejen proti pěchotě, ale také obrněným jednotkám.

Konstrukce se skládá především z železobetonu ve spojení s ocelolitinou a pancéřovou ocelí střílen, kopulí, zvonů a pohyblivých věží. Stavby vynikají především atypickou stavbou a také zachovalým stavem.