Jeseník by ztratil obrovskou příležitost

Pokud nebude na straně zastupitelů dobrá vůle a nerozhodnou se jít do stavby wellness centra, Jeseník ztrácí na mnoho let obrovskou příležitost. Zásadní příliv investice do České republiky skončil. Těžko lze předpokládat, že v Jeseníku někdo postaví novou továrnu na auta nebo cokoli jiného.

Nyní je tu zařízení, na něž lze získat velkou část prostředků z dotací, od sponzorů a podobně. Prostředky, které dnes Česká republika čerpá z evropských fondů a které může do roku 2013 získat, se už nikdy nebudou v této výši opakovat. Pro Jeseník je tu obrovská šance tyto prostředky získat.

Wellness centrum přinese šanci podpořit budoucí rozvoj, vytvořit v akvaparku třicet pracovních míst. Bude tu i vazba na další pracovní místa, která budou zachráněna nebo posílena u ubytovatelů. V okamžiku, kdy tu akvapark vznikne, investoři budou velmi rozvažovat, zda budou investovat jinde.

Nebude-li v Jeseníku wellness centrum (bez ohledu na jeho velikost), příjmy, které jsou spojeny s cestovním ruchem, nemají příliš šanci se do budoucna udržet na stejné úrovni. Podobná zařízení jsou již dnes standard. Pokud wellness centrum nevznikne, nemají zdejší podnikatelé příliš šancí konkurovat jiným lokalitám.

Vladimír Vavrečka, spoluautor marketingových analýz projektu wellness centra

Projekt je nejen megalomanský, ale také ničící

Pokud konečně nastoupí odpovědnost místních zastupitelů, je třeba Regionální wellness centrum v Jeseníku v současném rozsahu projektu jednoznačně opustit a odmítnout. O tom, že je předkládaná varianta pro naše město investičně a hlavně provozně zničující jsem se zmiňoval již mnohokrát. Projekt je však nejen megalomanský, ale i ničící.

Každé, i to nejzapadlejší údolí v Rakousku či ve Švýcarsku, nabízí turistům v létě venkovní dobře vybavené koupaliště. Totéž dobře věděli před desítkami let i němečtí obyvatelé jesenického údolí a zanechali nám vkusné a dobře situované dědictví. Co uděláme my? Krytou halou wellness centra letní koupaliště bez náhrady zlikvidujeme. Především ukrademe jesenickým dětem přirozené místo pro letní prázdniny za únosnou cenu.

O devadesát stupňů otočené hřiště na přilehlém fotbalovém areálu nejen že zničilo jediný čtyřstovkový atletický ovál v okrese, ale vyvolává další zcela zbytečné investice, jako jsou nové tribuny, šatny a tak dále

Architekt Šamalík na jesenickém zastupitelstvu řekl: „Myslíte, že by městečko velikosti Jeseníku mělo vybudovat druhý největší akvapark v České republice?“

Prosím, mysleme zodpovědně

Jan Jedlička, občan Jeseníku

Související: Wellnes v Jeseníku: tohle jsou možné varianty (vizualizace)