Městský úřad Šumperk ve spolupráci se společností ASEKOL usnadňuje občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.

„Každý obyvatel má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby – E-boxu,“ řekl referent oddělení odpadu a ovzduší odboru životního prostředí Městského úřadu v Šumperku Vladimír Hošek.

E-box je umístěn v budově radnice v Jesenické ulici při vchodu na rampu do dvora a na náměstí Míru v suterénu u bočního vstupu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství vyřazených malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebiče, které obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, skončí na skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit.

Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.

Ostatní elektrospotřebiče, zejména lednice, mikrovlnky, pračky, myčky, televizory, monitory, elektroniku, vysavače a všechna ostatní elektrozařízení lze odevzdat do sběrného dvora v Anglické ulici.

Pavla Krobotová