Strážci zákona se zaměřili na neukázněné řidiče, kteří nerespektují zákaz vjezdu na lesní cesty nebo vjíždí přímo do lesních porostů. Poškozují tím životní prostředí, plaší zvěř a zároveň ohrožují ostatní návštěvníky lesa. Během čtyřhodinové akce policisté zjistili třináct přestupků.

,,Menší kontroly probíhají již několik let, ale tentokrát jsme se rozhodli uspořádat akci ve větším měřítku i ve spolupráci s lesníky, kteří dokonale znají lesní terén a nejvíce ohrožená místa. Policejní hlídky kontrolovaly, zda houbaři nechávají svá vozidla na místech k tomu určených a nezkracují si cestu po těžebních linkách i přes zákaz vjezdu. Zaměřily se také na neukázněné motorkáře, kteří si pletou les se závodní dráhou,“ komentovala nedělní akci mluvčí jesenických policistů Tereza Neubauerová.

Nejvíce přestupků policisté evidovali u houbařů. V sedmi případech zaparkovali své osobní automobily za zákazem vjezdu. Pětkrát byli strážci zákona nuceni pokutovat řidiče projíždějící lesní cestou přes zákazovou značku bez patřičných oprávnění. Těmto motoristům hrozí pokuta za přestupek proti Zákonu o pozemních komunikacích až dva tisíce korun. Sankce se ale může vyšplhat až na pět tisíc korun při vjezdu do lesního porostu, kdy motoristé poruší Lesní zákon a Zákon o ochraně přírody. Pokud navíc vozidlo poškodí lesní majetek, může si vlastník či správce lesa nárokovat náhradu škody.

,,Máme vyřízené povolení k vjezdu do lesa, ale ráno jsme měli defekt na pneumatice a museli si vzít jiný automobil, na který se již povolení nevztahuje. Ačkoliv jsme se tedy ani my nevyhnuli pokutě, vnímám podobné kontroly pozitivně. Sama vidím to množství aut, které tudy projíždí. Nejhorší situace je v houbařské sezóně, nebo když zrají borůvky. To je tady jako na Václaváku,“ řekla Anna Juhaňáková.

Vůbec nejzávažnější přestupek řešili policisté hned na začátku akce, kdy přistihli motorkáře při vjezdu do lesa. ,,Kolegové zastavili v lese řidiče motocyklu bez státní poznávací značky, který s sebou navíc neměl doklady o totožnosti ani doklady k vozidlu. I jemu hrozí pokuta ve výši až pěti tisíc korun a náhrada za způsobené škody na lesním majetku,“ popsala ředitelka Územního odboru policie ČR Jeseník Ludmila Andělová.

,,Určitě se nejedná o poslední akci svého druhu. Nyní naše hlídky průběžně monitorují pohyb motorových vozidel v lesích a dlouhodobě spolupracují s lesníky. Do budoucna opět zopakujeme i tuto velkou policejní akci,“ doplnila Ludmila Andělová.

Spolupráci s policií si pochvalují také správci lesa, kteří dlouhodobě bojují především s motorkáři a řidiči čtyřkolek.

,,Motoristé mají les za přírodní tankodrom a vůbec si neuvědomují, jaké škody za sebou páchají. Ať už se jedná o škody viditelné na lesním porostu a sazenicích, nebo ty méně patrné na zvěři a ptactvu, obzvláště v době kladení a hnízdění. Jsem proto moc rád, že můžeme ve spolupráci s územním odborem policie ČR v Jeseníku průběžně provádět hlídky a pokusit se tomuto nešvaru zamezit. Snad se nám to povede dříve, než nějaký neukázněný řidič motorky či čtyřkolky zraní v lese chodce,“ uzavírá vedoucí polesí Vápenná Vlastimil Koňařík ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc.