Veřejnou zakázku na elektrifikaci devatenáct kilometrů dlouhé trati vypsal Svazek 20. listopadu. „Vítěz by měl být vysoutěžený v lednu příštího roku, do konce září příštího roku by měla být celá trať elektrifikovaná," sdělil předseda Svazku obcí údolí Desné Pavel Žerníček.

Zakázka v předpokládané hodnotě 393 milionů korun bude zahrnovat nejen výstavbu sloupů podél trati a natažení trolejového vedení. V Loučné-Filipové vznikne měnírna pro napájení trolejí elektřinou. V Loučné rovněž stavbaři vybudují dopravnu, v níž se budou křižovat vlaky.

Rekonstrukcí projde zabezpečovací zařízení stanic i přejezdů, o odjezdech vlaků budou cestující informovat nové elektronické tabule. Všechna nástupiště na trati stavební firma upraví na bezbariérová a prodlouží je na potřebnou délku devadesáti metrů.

Jen malé zásahy budou naopak nutné do kolejí a výhybek. Ty jsou v dobrém technickém stavu. „Za celou dobu existence Železnice Desná se totiž prováděla jejich pravidelná údržba," vysvětlil Pavel Žerníček.

Od elektrifikace podhorské trati si její zastánci slibují rychlejší a přímé spojení údolí Desné s centrem kraje. To pomůže nejen turistickému ruchu, ale i místním obyvatelům při cestování za prací.

„Pokud vše vyjde a přejezdy a různé úseky trati budou umožňovat jízdu vyšší rychlostí, zkrátí se doba cestování z Koutů do Šumperku z pětatřiceti minut až na devatenáct. V tu chvíli se obyvatel Koutů, kde není práce, dostane za hodinu do Mohelnice nebo Olomouce," řekl Pavel Žerníček.

Krajský koordinátor veřejné dopravy (KIDSOK) již v souvislosti s elektrizací Železnice Desná připravuje nový dopravní model. Na trati mezi Šumperkem a Kouty je navrženo čtrnáct párů osobních a čtyři páry spěšných vlaků. Do Koutů mají zajíždět moderní jednotky RegioPanter, které v současnosti končí jízdu v Šumperku.

Podle ředitele organizace KIDSOK Jaroslava Tomíka je cílem co nejvíce využít vlaky pořízené z evropských dotací a zvýšit komfort dopravy.

„Vlaky dotované z evropských operačních programů mají v Šumperku odstávku, je škoda jich nevyužít. V prokladech se dostanou do Koutů. Samozřejmě některé z nich budou přímé do Olomouce a Nezamyslic," řekl Jaroslav Tomík.

Podle vedení Svazku i krajského koordinátora dopravy bude snahou převést co nejvíce cestujících ze silnic na železnici. V současnosti nejsou výjimečné situace, kdy autobusy a vlaky jezdí v údolí Desné v soubězích.

Z železnice by se měla stát páteř dopravy v celé oblasti. V některých případech tak budou například cestující z autobusů přestupovat na přímé vlaky do centra kraje.

Vlaky jezdí po železnici ze Šumperku do Koutů sto deset let. Trať v roce 1997 poničily katastrofální povodně. O její obnovu se zasloužit Svazek obcí údolí Desné, který dráhu převzal do svého majetku. Kromě úseku Šumperk – Kouty je součástí Železnice Desná také odbočka z Petrova do Sobotína. S její elektrifikací se nepočítá, i nadále zde budou jezdit motorové vozy.
Většinu nákladů na elektrifikaci Železnice Desná uhradí dotace z Evropské unie, zbytek zaplatí stát.