Po jejím dokončení nahradí motorové vlaky elektrické soupravy, které zde budou jezdit až stokilometrovou rychlostí. Práce mají skončit v prosinci.

Stavbaři usadili nový most na železobetonové podpěry nad silnici spojující Vikýřovice a Hraběšice. Konstrukce má oproti předchozí dvojnásobnou délku a skládá se ze dvou částí. Širší čtyřmetrové a užší široké dva metry. Celkem i s vystrojením váží sedmadvacet metrů dlouhá konstrukce 88 tun.

Díky novému mostu se místo stane po řidiče aut přehlednější, podjedou pod ním i větší vozy.

„Bude se tu odtěžovat původní komunikace o osmdesát centimetrů. Podjezdná výška by měla nově být čtyři a půl metru,“ upřesnil David Režnár ze zhotovitelské firmy Porr.

Až do poloviny srpna musí nicméně řidiči počítat v místě stavby s úplnou uzavírkou silnice. Dotkne se to mimo jiné řady obyvatel Šumperka, kteří místem v létě míří k vodní nádrži Krásné.

Souprava ČD RegioPanter v Olomouci. Ilustrační foto
Místo RegioPanterů dál jen motoráky. Na co čeká "rychlotrať" na sever?

Stožáru jsou téměř komplet

Práce nicméně běží naplno na obou úsecích trati, ze Šumperku do Libiny i z Libiny do Uničova. V prvním jmenovaném byly v celé délce odstraněny koleje a z větší části také odtěženo původní štěrkové lože.

Pokračují práce na mostech a propustcích, šest z celkových dvaapadesáti na tomto úseku je již dokončeno.

Stavbaři trať odvodnili, vybudovali trativody a zajistili svah poblíž Libiny. V Hrabišíně a Novém Malíně postavili budovy pro technologie a v Šumperku novou napájecí stanici.

Zrekonstruované nádraží v Hanušovicích, září 2021
Patřilo k nejošklivějším, nyní nádraží zdobí Hanušovice. Proměna vás dostane

Hloubí rovněž výkop hlavní kabelové trasy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a pokládají kabely. V následujícím období se budou montovat také technologie zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení.

Na úseku blíže k Uničovu se letos hlavní práce soustředí mezi Troubelicemi a Libinou. V obou stanicích se nyní sanuje železniční spodek, byly v nich zřízeny nové trafostanice a upraveny výpravní budovy. Původní stanice Troubelice bude sloužit pouze k zabezpečení provozu na trati, osobní vlaky budou obsluhovat novou zastávku blíže středu obce.

„V úseku vrcholí práce na konstrukcích mostů a propustků, souběžně se sanují skalní zářezy a instalují zajišťovací sítě. Rovněž na stavbě Uničov – Libina jsou už osazené téměř všechny trakční stožáry,“ sdělil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Železniční stanice Sobotín v Petrově nad Desnou.
Trať na Sobotín se může dočkat elektrizace a oživení

Nová nástupiště a elektřina

Modernizace regionální trati mezi Uničovem a Šumperkem začala loni. Cestujícím přinese mimo jiné bezbariérová nástupiště a informační systém na všech zastávkách, na většině zrekonstruovaných železničních přejezdů se zvýší úroveň zabezpečení.

Trať bude elektrifikovaná prozatím na stejnosměrnou soustavu, počítá se ale s budoucím přechodem na střídavou.

„Stavba bude spuštěna 9. prosince,“ doplnil oblastní náměstek pro investice Správy železnic Radomil Novák.