Sobotín chystá velký rozvoj ploch pro výstavbu. O co se jedná?
Jedná se o lokalitu pod Čapím vrchem za prodejnou COOP. Zatím je to v plenkách. Budeme připravovat projektovou dokumentaci na první etapu, dvanáct rodinných domků. Celkově jich je v této lokalitě plánováno asi padesát.

Po jejich postavení by se Sobotín hodně rozrostl.
Určitě. Ale abychom to finančně zvládli, nejprve vyřídíme povolení na první etapu, která se bude nacházet hned za prodejnou. Pak by se měla lokalita zasíťovat, aby se mohly později napojovat další etapy. Všechno se odvíjí od peněz.

Letos jste opravili hasičskou zbrojnici. O jaké práce šlo?
Zateplili jsme ji, opravovali jsme ji od května do července. Hodně prokoukla. Náklady přesáhly jeden a půl milionu korun, asi třetinu pokryla dotace.
Opravovali jsme také hřbitovní schody včetně zábradlí, to stálo přes čtvrt milionu. Jedná se o kulturní památku, byla to restaurátorská práce. Na obecních cestách jsme prováděli nejnutnější opravy, kompletně jsme rekonstruovali cestu z Rudoltic dlouhou asi kilometr a tři sta metrů. Část nákladů pokryla dotace, zhruba milion jsme dávali ze svého. Opravujeme most v Rudolticích zvaný U Skoumalů a most u Soudků. U těchto mostů poškodil Klepáčovský potok základy a klenby. Připravujeme projekt na opravu mostu U Lipoldů rovněž přes Klepáčovský potok.
Po obci jsme doplňovali mobiliář, koše a lavičky, budovali jsme zázemí pro štípačku. Máme obecní les, takže štípeme dřevo.

Máte v obecním lese hodně kůrovce?
Vyskytují se jednotlivě místa, která se snažíme zajistit , aby se kůrovec nešířil. Máme 180 hektarů lesa. To nás stojí spoustu času a financí , máme lesníka, snažíme se i shánět dotace na zalesňování, stavbu oplocenek a opravu lesních cest. Jsme i celkem úspěšní.

Sobotín postupně obnovuje hrobku rodiny Kleinů. Jaké práce jsou zde již hotové?
My jsme hrobku opravovali v několika etapách v předchozích letech. Jsme zařazeni do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. V první fázi jsme opravovali vstupní venkovní schodiště a podestu, na které stojí kaple a tvoří strop hrobky. Byla více než třicet centimetrů rozestoupená. Hrozilo narušení statiky. Další rok jsme spravovali veškeré odvodnění okolo hrobky a zadní schodiště. Vodou a tlakem byly narušené boční stěny a tlak způsobil, že se začaly kamenné kvádry vytlačovat směrem ke schodišti. Poté jsme spravovali ochoz kaple a vnitřní odvodnění. Vody ze střechy stékají do čtyř litinových rour v každé straně kaple. Trubky vedou do podzemí, kde se pod dlažbou stékají a odvádí se ven. Potrubí je v plastu. Letos jsme spravovali balustrádu, horní zábradlí okolo kaple, které zde zcela chybělo.

Mauzoleum rodu Kleinů v Sobotíně.
Hrobka Kleinů je zachráněna, stává se chloubou Sobotína

Chystáte nějaké práce na hrobce i v příštím roce?
Opět jsme žádali o dotaci na ministerstvo kultury. Chtěli bychom obnovit v kapli vnitřní omítky, aby začala být výsledky rekonstrukce trochu viditelné.

Dosud jste řešili na první pohled neviditelné věci jako statiku či vlhkost.
Aby povětrnostní vlivy neponičily památku tak, že by byla nenávratně poškozená. Máme vypracován například i záměr na restaurování kovových andělů. Nyní jsou uvnitř kaple, jednoho dne bychom je chtěli na stavbu vrátit. Na čtyřech rozích na střeše jsou železné trnože, na které se každý anděl vrátí.

Ke hrobce patří i park. Ještě před několika lety to byl vzrostlý les, který dával místu ponurou atmosféru, nyní tam z původních stromů nezůstal téměř žádný. Jak se to stalo?
Nejdřív jsme v parku uklidili náletový podrost, aby se prostor trochu otevřel. Zůstala tam řada vzrostlých stromů starých sto dvacet let a více. Smrky, borovice, douglasky, túje, které Kleinové v době založení parku vysázeli. Loni a předloni přišly povětrnostní kalamity. Při první popadala spousta stromů, vytrhaly se ze břehů i s kusy svahu, při pádu poškodily další. Museli jsme je odkácet. Navíc se u některých stromů objevil kůrovec, i tyto jsme museli vykácet. Na to přišla další rok pohroma a popadaly další stromy. Jeden obrovský smrk poničil přední plot, zničil tři pilíře a dvě plotová pole. Za opravu jsme restaurátorovi dali přes sto dvacet tisíc korun.
Pozvali jsme památkáře přes zeleň z Olomouce. Když situaci viděli, konstatovali, že z parku zbylo torzo a i zbylé stromů můžeme pokácet, aby nedošlo ke škodám. Nahoře v těsné blízkosti hrobky byly obrovské borovice. Kdyby na tu stavbu spadly, nemáme co opravovat.
Po kácení zůstalo přes stovku pařezů. Vypadalo to nevzhledně, i kvůli údržbě jsme potřebovali, aby terén byl rovný. Vypsali jsme opět výběrové řízení na frézování pařezů, za které jsme dali přes dvě stě tisíc korun, což byla nejlevnější nabídka. Na to jsme dostali individuální dotaci z Olomouckého kraje.
Do toho přišla možnost požádat o dotaci na výsadbu listnatých stromů. Vysadili jsme 48 kulových javorů, které tvoří prstenec. S obnovou parku jsme začali nezávisle na stavbě podle projektu, který máme vypracovaný.

Park s hrobkou je volně přístupný. Mohou lidé nahlédnout i do útrob stavby?
Každý rok pořádáme alespoň jednou Den otevřených dveří. Letos přišlo mezi 9. a 16. hodinou kolem tisícovky lidí. Davy lidí chodily nahoru dolu. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali přes jedenáct tisíc korun. Peníze jsme vložili na transparentní účet na záchranu té památky. Den otevřených dveří bychom chtěli udělat i příští rok, možná před opravami a pak na podzim. Máme propagační předměty, keramické placky, turistické známky, hrnky. O hrobku je docela velký zájem i během roku. Když jede zájezd seniorů, jednotlivci nebo školy, velmi rádi ji otevřeme a ukážeme.

Dušan Juřík v Sobotíně - Rudolticích vybudoval a provozuje Rybářskou baštu.
Obnovil rybník, kde bylo smetiště. Nyní rudoltická bašta táhne

Kolik peněz šlo zatím do oprav?
Celkově zhruba devět milionů. Bavíme se o investicích do stavby za těch asi deset let. Zhruba polovinu to stojí obec. Je to běh na dlouho trať, co můžeme z rozpočtu dát, to dáme. Někteří občané nechápou, proč hrobku každým rokem spravujeme. Pokud bychom se o ni nestarali, můžeme jednoho dne platit pokutu, že se o stavbu nestaráme, a to by bylo daleko horší.

O hrobku se nikdo nestaral se dlouhodobě…
Její podzemí bylo zakonzervované zhruba od roku 1997, kdy byly přesunuty ostatky z hrobky do hrobky u kostela v Sobotíně. Důležitý moment byl v roce 2014, kdy přišel pan Hroch, který tehdy koupil zámek v Sobotíně, s tím, jestli bychom hrobku nechtěli otevřít, vyklidit a začít s opravami. Nabídl nám, že poskytne techniku a lidi. Práce, o kterých jsem mluvila, by se nedaly uskutečnit, kdyby prostory nebyly vyklizené. Zajistili jsme plno povolení, hrobka se otevřela, vyčistila. To byl prvopočátek. Jednoho dne by v kapli mohly být stojany, každý z Kleinů by měl důstojnou informační desku. Když lidé přijdou a prohlídka je bez výkladu, aby se o tom místě mohli co nejvíce dovědět.

Hrobka má pohnutou historii, můžete ji přiblížit?
Na bývalém obecním úřadě bývala zvláštní škola, na zámek jezdili horníci z dolu Dukla. A všichni mladí z okolí brali hrobku jako senzaci. V několika etapách se vykrádala, přirovnávám to k pyramidám v Egyptě v menším. Děly se tam opravdu nepěkné věci, u soudů kvůli tomu padaly tresty. Hrobka je památka nadregionálního charakteru. Kleinové se proslavili nejen v našem regionu, v Lednici postavili skleník, na různých místech spoustu mostů, viaduktů. Zasadili se o železnici ze Zábřehu do Sobotína, která letos slaví 150. výročí.

Svazek obcí údolí Desné připravuje studii na její možnou elektrifikaci.
Bavili jsme se o tom, ale nerada bych o tom podávala bližší informace. Bylo by to nicméně fajn. Nyní se jezdí vlakem do Petrova, kde se přesedá na autobusy směr Sobotín. Vlaky k nám jsou opravdu omezené, jezdí spíše o víkendech a o prázdninách. Nejdřív kvůli tomu byl velký humbuk, ale bohužel to takto dopadlo. Věřím, že jednoho dne elektrifikace přijde i k nám.

Železniční stanice Sobotín v Petrově nad Desnou.
Trať na Sobotín se může dočkat elektrizace a oživení

Všiml jsem si, že se začíná pracovat na dlouhodobě chátrající budovy u rychty v Rudolticích. Co by zde mělo vzniknout?
Původní majitel zemřel, budovu získal nový. Viděla jsem vizualizace její budoucí podoby. Pokud se tak stane, bude vypadat moc hezky a tomu záměru fandím. Pochopila jsem, že by z toho chtěl nový majitel vybudovat ubytování a restauraci. Při volbách by se tu mohla nacházet i volební místnost.

Má Sobotín kulturní dům?
U školy máme velkou tělocvičnu. Než se v Rapotíně spravil sál, bývaly v ní plesy. Akce se v ní dají pořádat, ale je tam velmi špatná akustika. Už několikrát jsme využili Resort Sobotín, kde je sál Sidonie. Nyní bychom tam měli mít posezení pro seniory. Je to kulturní a důstojné prostředí. Možnost využití sálu v obci je ve spolupráci s Resortem.

Sobotín byl do roku 2010 společná obec s Petrovem. Některá infrastruktura zůstala společná. Například školka je v Petrově u areálu Velamos.
Petrov, Sobotín a Rapotín má svazkovou školu. I když je školka v Petrově, je i pro nás. Petrov má druhý stupeň základní školy, Sobotín a Rapotín má první stupeň. Petrov a Rapotín má školky. Máme svazkový autobus, který děti rozváží. Je to výborné kvůli bezpečnosti, navíc za něj rodiče nemusí platit, hradí ho zřizovatel. Vše máme společné, což je smysl svazkové školy.

V Sobotíně je malé hřiště u Diakonie. Má Sobotín vlastní fotbalový klub?
Je společný s Petrovem. I zahrádkáři mají společnou organizaci, tak to historicky bylo. Hřiště u Diakonie je sokolské a využívá ho i veřejnost, cvičit tam chodí i škola.

Bude se toto hřiště rekonstruovat?
Úvahy existují. Sokol požádal o dotaci, já bych to maximálně podpořila. Hřiště využívá škola, sloužilo by i široké veřejnosti. Bývají na něm volejbalové turnaje, letos se konal už čtyřicátý ročník. Obec by měla podporovat všechny spolky, z jejich činnosti pak může těžit celá obec.