Důvodem výluky jsou práce na elektrifikaci trati ze Šumperku do Koutů. „Po celou dobu výluky bude přeprava zajištěna označenými autobusy. Náhradní autobusové zastávky s označením ŽD budou po dobu výluky umístěny na komunikacích poblíž železničních stanic," informoval starší výpravčí Železnice Desná Mojmír Havlíček.

Elektrifikaci devatenáct kilometrů dlouhé dráhy provede sdružení firem Elektrizace železnic Praha a Eurovia. Cena díla se blíží čtyřem stům milionům korun. Tři čtvrtiny nákladů uhradí evropská dotace, zbytek zaplatí stát.

Pracovníci firem podél trati zejména vztyčí sloupy a natáhnou troleje. Součástí prací na úseku Šumperk – Petrov bude i položení nových kabelů, znovupostavení mostku přes Račí potok ve Vikýřovicích nebo úpravy železničního svršku v některých úsecích.

Znatelné změny čekají i stanici v Petrově. „V rámci stavby zde budou provedeny úpravy pro vybudování nových nástupišť: poloostrovního nástupiště o délce 90 metrů a nástupiště délky 40 metrů u koleje u výpravní budovy," píše se ve stavebním povolení na první část stavby.

Stanice Petrov nad Desnou získá nové osvětlení i zabezpečovací zařízení. Stavbaři zde též ubourají část stávajících toalet, na jejichž místě vznikne průchod na nástupiště. Toalety dělníci vybudují v sousedních zachovalých prostorách.

Stavbaři budou letos pracovat i na úseku z Losin do Koutů. I zde tak cestující v průběhu roku mohou očekávat výluky. První elektrické lokomotivy by se mohly v Koutech objevit od poloviny listopadu, kdy má být celé dílo hotovo.