Takový je už velmi přesný odhad škod, které napáchala vichřice Emma v prvním březnovém víkendu. V porovnání s jinými kraji republiky, patří náš kraj k těm méně postiženým a škody jsou také podstatně menší, než po loňském orkánu Kyrill, který 18. a 19. ledna 2007 poslal na území kraje k zemi 120 tisíc kubíků dřeva. Krajský inspektorát Lesů České republiky pro Olomoucký kraj sídlí v Šumperku a patří pod něj sedm lesních správ.

Vrcholové partie hor zůstaly tentokrát kalamity víceméně ušetřeny.

„Nejvíce je postižena Lesní správa Ruda, kde živelná kalamita představuje pětadvacet tisíc kubíků dřeva. Na druhém místě s devatenácti tisíci kubíky je lesní správa Šternberk,“ uvedl ředitel krajského inspektorátu Vlastimil Štefl. Naopak poměrně ušetřen zůstal Hrubý Jeseník a masiv Králického Sněžníku.

Na území Lesní správy Ruda řádila vichřice nejvíce v revírech Tatenice a Hoštejn – v každém z nich položila sedm tisíc kubíků dřeva. „Nebylo to horší kvalitou místních porostů. Větrný proud postupoval v jednom pásu. U Tatenice likvidoval i porosty mladší čtyřiceti let a pokácel dokonce i dva tisíce kubíků buku, který je považován na odolnou a zpevňující dřevinu.

V lesích leží jednotlivé skupiny stromů, ale jinde jsou to polomy až do šesti set kubíků na jedné souvislé ploše,“ řekl šéf Lesní správy Ruda Ivo Valenta. O síle vichřice svědčí i případ, kdy vichr ulámal bukové sloupky oplocení soukromé obory.

Cena dřeva by neměla klesnout

V celé republice poškodila Emma 1,7 milionu kubíků dřeva. Představuje to pouze čtvrtinu roční plánované těžby. Následky Emmy tedy nebudou tak hrozivé, jak se v prvních dnech zdálo a podle Vlastimila Štefla by to ani nemělo snížit cenu dřeva.

Do doby, než se podaří škody zlikvidovat, zastavily Lesy České republiky všechny plánované mýtní těžby s výjimkou výchovných zásahů v porostech do 40 let. Těžařské společnosti musí všechny lidi a stroje přesunout na likvidaci polomů. Na její zvládnutí mají čas do konce června, jinak by hrozila kůrovcová kalamita.

V některých místech budou revírníci nabízet úklid dřeva podél cest soukromníkům. „Jde o jednotlivé spadené stromy, především mladé smrkové porosty nebo listnaté stromy, jako je jíva, olše nebo vrba, tedy dřeviny, o které není v průmyslu zájem,“ řekl Ivo Valenta.