Se zdržením musí motoristé počítat na příjezdu do Přerova od Olomouce, kde se pracuje na mimoúrovňovém křížení. V Prostějově probíhá rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Prostějov-střed na dálničních sjezdech z D46.

Ve Šternberku na I/46, tedy hlavním tahu na Opavu, zase chystá Ředitelství silnic a dálnic kompletní rekonstrukci mostu. Stavba začne v průběhu dubna a s ní další uzavírka.

Krokodýl Dandouš v dočasném útočišti v garáži Beštových v Klopině.
Má doklady a dobré bydlo? Krokodýl z Klopiny absolvoval úřední kontrolu

Staveniště na příjezdu do Přerova

Dlouhé kolony aut na příjezdu od Olomouce, stavební ruch a těžká technika. Tak to vypadá v Předmostí u Přerova, kde se pracuje na mimoúrovňovém křížení.

Stavbaři budují spojovací větev mezi Lipnickou a Hranickou ulicí, která propojí silnici I/55 s komunikací I/47, a jež je součástí okružní křižovatky u Lidlu. S jejím zahájením se počítá koncem května.

„Do složité dopravy v této části města zasahuje také úprava podjezdu v Lýskách, kde je provoz řízen semaforem a auta tudy projíždějí kyvadlově. Poslední etapa rekonstrukce podjezdu už se ale chýlí k závěru a do konce dubna budou provedeny terénní úpravy, chodníky a nový povrch vozovky. Situace se tedy už brzy zlepší,“ popsal přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Ulice Třebovská v Mohelnici.
Hluk, prach a otřesy. Jak se žije u nejvytíženější silnice na Šumpersku?

Od května má být v Předmostí zprůjezdněna estakáda nad železniční tratí, jejíž stavba pomalu míří do finále.

„Pracujeme i o víkendech tak, abychom stihli dokončit všechny práce a doprava se převedla na estakádu. V současné době se buduje nájezd na novou silnici, na mostě doděláváme římsy, svodidla a protihlukovou stěnu. V Předmostí se dokončuje odvodnění, dělají násypy a probíhají terénní úpravy. V dubnu je v plánu asfaltování jak na samotném mostě, tak i v části Předmostí,“ přiblížil manažer projektu Lukáš Hruška.

Spojovací větev mezi Lipnickou a Hranickou ulicí má být podle jeho slov hotová do konce dubna. „V další fázi přes tento vybudovaný bypass propojíme dopravu mezi Lipnickou ulicí a podjezdem. Semafory budou řídit dopravu v obou směrech,“ dodal.

Penzion a výletní hospůdka Isolde v Račím údolí.
Znovu připomíná půvabnou dámu. Do Račího údolí se vrací Isolde

Zpomalení v Kokorách

Na cestě z Olomouce do Přerova však čeká řidiče zkouška už v Kokorách, kde na hlavním tahu před týdnem odstartovala oprava mostu.

„Kvůli stavbě provizorní komunikace a mostního provizoria platí od pátku 12. března částečná uzávěra silnice I/55. Provoz povede kolem semaforu kyvadlově jedním pruhem pro oba směry,“ uvedl Miroslav Mazal z týmu komunikace olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic.

Omezení potrvají až do konce března, kdy se doprava převede ze stávající komunikace na mostní provizorium.

„Silnice I/55 se pak v tomto úseku na několik měsíců uzavře kvůli výstavbě mostu. Veškerý provoz pojede pouze po provizorní komunikaci, a to až do 1. srpna,“ doplnil.

Silnice Olomouc - Přerov, stavba náhradníh přemostění u Kokor, březen 2021Silnice Olomouc - Přerov, stavba náhradníh přemostění u Kokor, březen 2021Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

Od 2. do 15. srpna pak bude platit částečná uzávěra silnice I/55, a to kvůli demontáži provizorní komunikace a mostního provizoria. V té době povede doprava oběma směry jedním pruhem kyvadlově - opět podle signálů semaforu.

Pokud poběží všechny práce podle harmonogramu, potrvá oprava do druhé poloviny srpna letošního roku.

Tankodrom první kategorie. Silnice mezi Prostějovem a Ohrozimí. 9.3. 2021.
Tankodrom první kategorie. Tato silnice je krajskou jedničkou v žebříčku děr

Prostějov: obchvat i nájezdy

V Prostějově se maká na mimoúrovňové křižovatce Prostějov-střed na dálničních sjezdech z D46. „Stavba řeší zvýšení bezpečnosti zřízením jednoho připojovacího a dvou odbočovacích pruhů, které v minulosti nebyly při výstavbě původní R46 vyhotoveny,“ uvedl Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

V projektu za 196 milionů korun se počítá se zřízením odbočovacích pruhů pro větve Vyškov - Prostějov 2 a Olomouc - Prostějov, dále připojovacího pruhu pro větev Prostějov - Vyškov. Přídavné pruhy jsou navrženy do šířky 3,25 metru. Hotovo by mělo být do konce roku 2022.

Rušno je i na Severním obchvatu Prostějova. Stavba byla zahájena v srpnu 2019, hotovo by mělo být na jaře roku 2022.

Od pondělí bude na čtyři měsíce uzavřena Vrahovická, jedna z nejfrekventovanějších prostějovských komunikací. Druhá etapa rekonstrukce zahrnuje opravy dvou mostů, nový povrch a rekonstrukce dešťové kanalizace. Postupně se dočká rekonstrukce celá ulice až po křižovatku na Kralice na Hané.

Prostějov - stavba severního obchvatu, březen 2021Prostějov - stavba severního obchvatu, březen 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Stavba cyklostezky podél řeky Bystřice u Hodolanské ulice v Olomouci. 12. března 2021
Cyklodivočina na Hodolanské skončí. Staví stezku pod mostem

Zavřený průtah Litovlí

Na Olomoucku je od úterka opět úplná uzavírka v části Dukelské, na průtahu Litovlí, kam se po zimě vrátili dělníci. Kvůli uzávěře v úseku od autobusové stanice po odbočku do Lidické ulice musejí motoristé opět na objízdnou trasu kolem centra. Postupuje se po etapách.

Práce a uzavírky na krajské silnici jsou naplánovány až do konce roku. Ta současná končí před odbočkou do ulice Lidická a od 12. dubna do 14. června se práce rozšíří před odbočku do ulice Kysucká. Pak nastane pro motoristy změna. Už nepojedou po stávající objízdné trase Kysuckou, ale bude se jezdit přes Pavlínku, kde město do té doby musí rozšířit úzký úsek dlouhý zhruba sto padesát metrů.

Rekonstrukce průtahu Litovlí, 17. března 2021
Na zavřeném průtahu Litovlí se frézuje, starý most půjde dolů

Stavba mostu ve Šternberku

V dubnu přetnou stavební práce hlavní tah mezi Olomoucí a Opavou. Na silnici I/46 ve Šternberku chystá Ředitelství silnic a dálnic demolici stávající mostu a výstavbu nového.

„Předpokládáme, že práce budou zahájeny v průběhu dubna,“ sdělil Deníku mluvčí Miroslav Mazal. Termín dokončení stavby stanovilo ŘSD na říjen letošního roku.

Most na silnici I/46 ve Šternberku čeká přestavbaMost na silnici I/46 ve Šternberku čeká přestavbaZdroj: Miroslav Mazal, ŘSD

Obchvat Bludova

Největší dopravní investicí na Šumpersku v letošním roce bude zahájení stavby obchvatu Bludova. ŘSD se začátkem února sešly nabídky od uchazečů. Nejvýhodnější z nich dosahuje jen osmdesáti procent předpokládaných nákladů.

„Ředitelství silnic a dálnic obdrželo tři nabídky na realizaci stavby I/44 Bludov – obchvat. Nejvýhodnější podalo sdružení Strabag a.s. a M - silnice a.s. za 2 323 milionu korun,“ sdělil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Stavba čtyřpruhové silnice první třídy o délce 5,6 kilometru již má stavební povolení. Úsek se nachází v náročném terénu. Překonává železniční trať, řeky Moravu a Desnou. Pětina trasy tak povede po mostech.

Čtyřproudá silnice skončí na úrovni šumperské čistírny odpadních vod, odkud auta pojedou po více než kilometr dlouhém přivaděči na kruhový objezd u hřbitova.

Na Jesenicku bude od 1. dubna pokračovat uzavírka silnice od bývalé pošty v Bělé pod Pradědem po Videlské sedlo. Stavbaři budou pokračovat v její opravě. Loni se zaměřili na úsek od konečné v Bělé po Videlské sedlo. Letos zbývá rekonstruovat dolní úsek přímo v obci. Rekonstrukce by měla skončit v polovině července.

Rekonstruovaná silnice z Bělé pod Pradědem na Videlské sedlo.Rekonstruovaná silnice z Bělé pod Pradědem na Videlské sedlo.Zdroj: Deník/Petr Krňávek