VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Eurovolby - máte už vybráno? Toto jsou KANDIDÁTI z našeho kraje

Olomoucký kraj - V pátek odpoledne se otevřou volební místnosti a lidé budou vybírat zástupce do Evropského parlamentu. Mezi uchazeči z České republiky je také jedenáct kandidátů z parlamentních stran z Olomouckého kraje.  

22.5.2014
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Plíhal

Jaké životní a politické zkušenosti mají? Proč kandidují a na co by se v případě zvolení chtěli zaměřit? Na to odpovídali redaktorům Deníku. 

1. Proč by vás čtenáři měli zvolit europoslancem?

2 . Na co byste se chtěl v Evropském parlamentu zaměřit?

František John (KDU-ČSL)

František John (KDU-ČSL)

• 36 let, KDU-ČSL, člen KDU-ČSL, starosta města, Zábřeh

• od podzimu 2010 je starostou města Zábřeh. V podzimních parlamentních volbách ho voliči vykroužkovali na místo prvního náhradníka.

1. Chci touto formou podpořit kandidátku KDU-ČSL. V Zábřehu mám plno rozdělané práce, které jsem věnoval hodně úsilí, a plánuji v ní pokračovat. Na druhou stranu i s variantou zvolení by měl každý kandidát zodpovědně připravené kandidátky počítat. Vedle zkušeností z komunální sféry, například v oblasti využití evropských fondů, mám zkušenosti s dopady legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a krajiny. Věnoval jsem se zahraniční rozvojové pomoci či vědě a výzkumu.

2. Společnou Evropu trápí krize tradičních hodnot, stárnutí populace a nízká perspektiva mladých, ekonomické zaostávání za velkými světovými hráči, složitá administrativa a neefektivnost dotační politiky. Zahraniční politika Evropské unie či zajištění míru v Evropě je i dnes aktuálním tématem. Právě toto jsou mé priority.

Petr Vysloužil (KDU-ČSL)

Petr Vysloužil (KDU-ČSL)

• 44 let, Bedihošť, místostarosta, agronom, archeolog

• v KDU-ČSL zastává funkci člena okresního výboru a krajského výboru. V komunální politice zastává funkci neuvolněného místostarosty obce Bedihošť.

1. Po případném zvolení do evropského parlamentu bych byl rád zařazen do výboru AGRI. Zaměřil bych se v prvé řadě na zlepšení postavení našich zemědělských prvovýrobců, které je v porovnání se zemědělskými výrobci ve starých členských zemích EU diskriminační. Také bych se zasazoval o zjednodušení systému dotací z fondů EU pro naše zemědělce. Dnešní systém dotací je zbytečně složitý a nepružný. Aktivně bych prosazoval politiku zamezující diskriminaci našich potravin na trzích EU.

2. Svým voličům nabízím odbornost, vzdělání a pracovitost.

Jiří Zemánek (ČSSD)

Jiří Zemánek (ČSSD)

• 49 let, Šternberk, poslanec PSP ČR, učitel

• do komunální politiky vstoupil v roce 1998, kdy se stal šternberským zastupitelem za ČSSD. Od roku 2008 byl členem Zastupitelstva Olomouckého kraje. Od května 2010 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1. Vnímám jak pozitiva, tak i některé slabší okamžiky dopadu členství ČR v EU na obyčejného občana. Rozhodnutí a směrnice EU jsou složitá, protože odráží názory a přání všech členů. Jsem zvyklý řešit problémy, na které jsou různé názory. Jsem pro jednání, která vedou k cíli, a jsem rád i za malá zlepšení pro občany, s nimiž se setkávám.

2. Chci být iniciativní ve dvou oblastech, v problematice školství a zemědělství. V oblasti školství jde o podporu praktického vzdělávání, které je v současnosti opomíjeno na úkor vysokoškolského. V zemědělské oblasti bych chtěl pracovat na snížení obrovských rozdílů mezi výší přímé podpory, kterou dostávají zemědělci v jednotlivých členských státech.

Marcela Kropáčová (ODS)

Marcela Kropáčová (ODS)

• 28 let, Přerov, projektová manažerka, OSVČ

• Evropské právo vystudovala na Právnické fakultě UP v Olomouci, od roku 2008 působí v komisi vnějších vztahů Olomouckého kraje

1. Každý národ má vládu, jakou si zaslouží. A Česká republika si zaslouží být sebevědomým státem v Evropské unii bez rozpínavé a nesmyslné byrokracie. Chci Evropskou unii s fungujícím trhem, která bude prostorem pro společný rozvoj v oblastech, ve kterých si trh sám nepomůže. Chci, aby si v Evropě udržela své místo, smysluplně využité evropské dotace pro naše zemědělce, školy i životní prostředí.

2. Vystudovala jsem evropské právo a pracovně se pohybuji především v oblasti regionální politiky, což by spolu s energetikou mělo být mým tématem. Jde mi především o zjednodušení čerpání a kontroly evropských fondů. V případě energetiky pak v současnosti velmi aktuální zvyšování energetické soběstačnosti EU. Tím ale rozhodně nemám na mysli experimenty zvyšující ceny energií.

Martin Kučera (ODS)

Martin Kučera (ODS)

• 44 let, ředitel Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy

• v předminulém volebním období náměstek starosty města Přerova, 8 let členem krajského zastupitelstva, 12 let členem výboru Regionálního rozvoje Olomouckého kraje

1. Znalost evropského prostředí a politické zkušenosti propojené s reálným životem mě drží při zemi. Jsem připraven prosazovat národní cíle vedoucí k omezení stále se zvyšující uniformity. Když jsme do EU vstoupili, očekávali jsme jistou integritu, volný obchod a pohyb, ale ne regulace v takovém rozsahu, jak je tomu nyní. Jsem připravený hlasitě pojmenovávat a prosazovat nutné změny, které vedou k odstranění řady návyků EU, jež pošlapávají autonomii, kulturu a ekonomický růst jednotlivých členských zemí.

2. Dlouhodobě se zajímám o regionální rozvoj. Profesně se mu věnuji přes dvanáct let a troufám si tvrdit, že v této oblasti je ještě spousta práce, kterou je nutno udělat k dosažení odstranění jak regionálních, tak národních disparit nejen v ekonomické oblasti.

Jaroslav Špaček (ANO 2011)

Jaroslav Špaček (ANO 2011)

• 49 let, Čehovice, pilot vrtulníku záchranné služby

• působí ve své obci v zastupitelstvu, dva roky se angažuje v politickém hnutí ANO

1. K rozhodnutí vstoupit do politiky mě dovedl v polovině roku 2012 její tristní stav, korupce v nejvyšších patrech, do očí bijící výsměch některých politiků běžným občanům. Cílem každého z nás by mělo být vytvoření prostředí, v němž se korupci a rozkrádání nebude dařit, a naopak se budou jasně dodržovat zákony. Věřím ve změnu k lepšímu a vím, že ANO dokáže nabídnout lepší kandidáty, kteří budou pracovat tak, aby se snižovala byrokracie a administrativní zátěž.

2. Jsem bývalý voják, pracoval jsem tři roky na velitelství NATO v Nizozemí, vím tedy, co je to Evropa a práce v ní. I v europarlamentu bych se určitě věnoval otázkám obrany a bezpečnosti, protože tyto oblasti jsou politiky stále nedoceněny. Ostatně o tom jasně hovoří současné události východně od našich hranic. Dále bych se rád věnoval otázkám mezinárodní spolupráce na poli vzdělání, určitě bych podporoval různé formy studia v zahraničí, včetně výměnných pobytů.

Naděžda Šišková (ANO 2011)

Naděžda Šišková (ANO 2011)

• 57 let, vysokoškolská pedagožka, Olomouc

• zatím v politice nepůsobila. „Přináším jiný pohled nežli klasičtí politikové, protože nežiji v odtrženém světě, ale naopak jsem v neustálém kontaktu se studenty, svými kolegy a také vedu život obyčejného občana, včetně znalosti skutečných problémů našeho regionu," říká Naděžda Šišková.

1. Nabízím profesionalitu a odbornost. Jako docentka evropského práva a mezinárodních vztahů disponuji právě těmi druhy znalostí, které přesně odpovídají zaměření této instituce a jež jsem schopná velice účinně využít v Evropském parlamentu ve prospěch našich občanů. Vidím řadu slabin v právní regulaci.

2. Zajímají mne tři oblasti. Konkrétní výběr se bude vyvíjet od povolebních jednání. Navíc je nutné mít na zřeteli, že v EP každý poslanec pracuje v jednom z výborů a zároveň je náhradníkem v dalším výboru. Proto se v podstatě musí počítat minimálně se dvěma specializacemi.

V mém případě se bude jednat o oblast lidských práv a jejich prosazování na úrovni EU, druhou oblastí je vzdělání a vědecký výzkum. Dalším je oblast východního partnerství a bezpečnosti na vnějších hranicích EU.

Bořivoj Šarapatka (TOP 09 a Starostové)

Bořivoj Šarapatka (TOP 09 a Starostové)

• 54 let, Olomouc, vysokoškolský profesor

• Zkušenosti má v komunální i celostátní politice. Působil v zastupitelstvu statutárního města Olomouc a jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nyní je zastupitelem krajského zastupitelstva Olomouckého kraje a předseda klubu zastupitelů TOP 09 a Starostové.

1. Rozhodl jsem se kandidovat, protože jako vysokoškolský profesor jsem prokázal své odborné znalosti a zkušenosti, praxi mám i z práce v komunální a celostátní politice. Práci europoslance si troufám zvládnout i z pohledu jazykového. Mimo absolvování doktorského studia v angličtině ve Švédsku a koordinaci mezinárodních projektů jsem působil jako delegát České republiky v programových výborech Rámcových programů EU.

2. Vzhledem ke svému profesnímu zaměření, které souvisí se životním prostředím, zemědělstvím, vědou a výzkumem, bych se rád zapojil do výborů řešících tuto problematiku.Velmi důležité je také vzdělávání a kvalitní výzkum, které podporují naši konkurenceschopnost.

Radim Sršeň (TOP 09 a Starostové)

Radim Sršeň (TOP 09 a Starostové)

• 34 let, TOP 09 a Starostové, člen STAN

• starosta Dolních Studének, vysokoškolský učitel, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR, Žije v Dolní Studénky. S výjimkou zastupitelstva obce nikdy nikam nekandidoval.

1. Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě zabývám problematikou evropské integrace, ať již jako vysokoškolský učitel evropských studií a diplomacie či představitel evropského venkova v institucích EU, rád bych přispěl svými znalostmi a zkušenostmi k lepšímu prosazení zájmů České republiky a zejména pak našeho regionu. Rád bych také napomohl více propojit ČR s Evropou a Evropu s ČR.

2. Rád bych se věnoval regionální politice a politice rozvoje venkova, ať již se jedná o účinné využití prostředků EU či vytváření smysluplných zákonů, které nebudou starostům, podnikatelům a neziskovým organizacím házet klacky pod nohy, ale napomáhat jejich spolupráci. Využití evropských prostředků může přinášet kýžené ovoce pouze v situaci, kdy všichni aktéři v regionu spolupracují.

Pavel Foretník (Úsvit přímé demokracie)

Pavel Foretník (Úsvit přímé demokracie)

• 64 let, ředitel rádia, Olomouc

• působil krátce jako zastupitel v Horce nad Moravou. Věnuje se podnikání. V loňských parlamentních volbách kandidoval jako nestraník za Hnutí Úsvit

1. Jako občan, který podniká již 25 let, mám praktické zkušenosti, které se určitě dají využít například při racionálním rozhodování o společných pravidlech EU, která by měla pomoci při zlepšování ekonomické situace, podpory podnikání, vytváření pracovních míst a efektivní dotační politice. Před 22 roky jsem založil soukromou rozhlasovou stanici Radio Haná, která je dnes nejúspěšnější soukromou regionální stanicí na střední Moravě.

2. Jsem přesvědčen o výhodách, které nám EU dává, avšak je mnoho věcí, které je třeba změnit. Jsem zásadně proti unáhlenému přijetí eura a proti neuvážené imigrační politice, která vede k vytváření nezaměstnanosti a v budoucnu povede ke zvýšení kriminality ve společnosti. Pokud budu zvolen, budu se zasazovat o snížení úrovně přerozdělování finančních prostředků. Mám zájem spolupracovat s ostatními poslanci na zamezení tvorby nesmyslných pravidel, příkazů, nařízení a zákazů EU.

Jiří Luska (Úsvit přímé demokracie)

Jiří Luska (Úsvit přímé demokracie)

• 63 let, Prostějov, vysokoškolský profesor

• „Mám zkušenosti minimální. Do politiky jsem se neangažoval. Byl jsem osloven lidmi ze strany Úsvit Tomia Okamury a program této strany mi byl sympatický. Nikdo jiný například nepřišel s tím, že by politik mohl být odvolán. Mají takové inovační myšlenky," uvedl o svých zkušenostech s politikou Jiří Luska.

1. To je na každém voliči, proč by měli volit mě. Ten, kdo mě zná nebo si o mně něco přečte a ví, jaký je profil europoslance, může usoudit, zda bych funkci zvládl nebo ne.

2. Působím ve školství a převážnou část života ve vysokoškolství, takže především na vzdělávání.

Autor: Veronika Kolesárová, Ondřej Zuntych

22.5.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Deník nám fandí

Nepropásněte! Fotbalový FK Jeseník přes celou stranu v Deníku

Karel Kalíšek z areálu Oáza v Loučné nad Desnou.

Zažil devatenáct zim na horách, poslední roky je problém kolísání teplot

Další medaile! Bronz pro Erbanovou, vybojovala ho ve sprintu na 500 metrů

Na nejkratší rychlobruslařské trati, sprintu na 500 metrů, vybojovala česká jezdkyně Karolína Erbanová bronzovou medaili! Lepší byla pouze zlatá Japonka Nao Kodairaová a stříbrná Korejka I Sang-Hwa.

Výhra ve skupině! Češi si poradili i se Švýcary

/FOTOGALERIE/ Ani ve třetím olympijském zápase nenašli hokejisté České republiky přemožitele a po úspěších nad Koreou a Kanadou v neděli ráno našeho času porazili Švýcarsko 4:1. Tím si zajistili vítězství ve skupině a přímý postup do čtvrtfinále.

Vesnice na Mohelnicku chtějí sdílet městskou policii

O zřízení městské policie uvažuje město Mohelnice a okolní obce. Návrhem se mohelničtí zastupitelé budou v dohledné době zabývat.

Draci přímo do semifinále nepostoupí. Doma ztratili s Hodonínem

Před sobotní bitvou drželi šumperští hokejisté teoretickou naději, že by Hodonín mohli vystřídat na druhém místě průběžného pořadí. Teď už se to nestane. Právě Drtiči uťali dlouhou sérii domácích výher Draků, která trvala od 30. prosince. Šumperku odskočili na rozdíl jedenácti bodů.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT