VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Eurovolby - máte už vybráno? Toto jsou KANDIDÁTI z našeho kraje

Olomoucký kraj - V pátek odpoledne se otevřou volební místnosti a lidé budou vybírat zástupce do Evropského parlamentu. Mezi uchazeči z České republiky je také jedenáct kandidátů z parlamentních stran z Olomouckého kraje.  

22.5.2014
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Plíhal

Jaké životní a politické zkušenosti mají? Proč kandidují a na co by se v případě zvolení chtěli zaměřit? Na to odpovídali redaktorům Deníku. 

1. Proč by vás čtenáři měli zvolit europoslancem?

2 . Na co byste se chtěl v Evropském parlamentu zaměřit?

František John (KDU-ČSL)

František John (KDU-ČSL)

• 36 let, KDU-ČSL, člen KDU-ČSL, starosta města, Zábřeh

• od podzimu 2010 je starostou města Zábřeh. V podzimních parlamentních volbách ho voliči vykroužkovali na místo prvního náhradníka.

1. Chci touto formou podpořit kandidátku KDU-ČSL. V Zábřehu mám plno rozdělané práce, které jsem věnoval hodně úsilí, a plánuji v ní pokračovat. Na druhou stranu i s variantou zvolení by měl každý kandidát zodpovědně připravené kandidátky počítat. Vedle zkušeností z komunální sféry, například v oblasti využití evropských fondů, mám zkušenosti s dopady legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a krajiny. Věnoval jsem se zahraniční rozvojové pomoci či vědě a výzkumu.

2. Společnou Evropu trápí krize tradičních hodnot, stárnutí populace a nízká perspektiva mladých, ekonomické zaostávání za velkými světovými hráči, složitá administrativa a neefektivnost dotační politiky. Zahraniční politika Evropské unie či zajištění míru v Evropě je i dnes aktuálním tématem. Právě toto jsou mé priority.

Petr Vysloužil (KDU-ČSL)

Petr Vysloužil (KDU-ČSL)

• 44 let, Bedihošť, místostarosta, agronom, archeolog

• v KDU-ČSL zastává funkci člena okresního výboru a krajského výboru. V komunální politice zastává funkci neuvolněného místostarosty obce Bedihošť.

1. Po případném zvolení do evropského parlamentu bych byl rád zařazen do výboru AGRI. Zaměřil bych se v prvé řadě na zlepšení postavení našich zemědělských prvovýrobců, které je v porovnání se zemědělskými výrobci ve starých členských zemích EU diskriminační. Také bych se zasazoval o zjednodušení systému dotací z fondů EU pro naše zemědělce. Dnešní systém dotací je zbytečně složitý a nepružný. Aktivně bych prosazoval politiku zamezující diskriminaci našich potravin na trzích EU.

2. Svým voličům nabízím odbornost, vzdělání a pracovitost.

Jiří Zemánek (ČSSD)

Jiří Zemánek (ČSSD)

• 49 let, Šternberk, poslanec PSP ČR, učitel

• do komunální politiky vstoupil v roce 1998, kdy se stal šternberským zastupitelem za ČSSD. Od roku 2008 byl členem Zastupitelstva Olomouckého kraje. Od května 2010 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1. Vnímám jak pozitiva, tak i některé slabší okamžiky dopadu členství ČR v EU na obyčejného občana. Rozhodnutí a směrnice EU jsou složitá, protože odráží názory a přání všech členů. Jsem zvyklý řešit problémy, na které jsou různé názory. Jsem pro jednání, která vedou k cíli, a jsem rád i za malá zlepšení pro občany, s nimiž se setkávám.

2. Chci být iniciativní ve dvou oblastech, v problematice školství a zemědělství. V oblasti školství jde o podporu praktického vzdělávání, které je v současnosti opomíjeno na úkor vysokoškolského. V zemědělské oblasti bych chtěl pracovat na snížení obrovských rozdílů mezi výší přímé podpory, kterou dostávají zemědělci v jednotlivých členských státech.

Marcela Kropáčová (ODS)

Marcela Kropáčová (ODS)

• 28 let, Přerov, projektová manažerka, OSVČ

• Evropské právo vystudovala na Právnické fakultě UP v Olomouci, od roku 2008 působí v komisi vnějších vztahů Olomouckého kraje

1. Každý národ má vládu, jakou si zaslouží. A Česká republika si zaslouží být sebevědomým státem v Evropské unii bez rozpínavé a nesmyslné byrokracie. Chci Evropskou unii s fungujícím trhem, která bude prostorem pro společný rozvoj v oblastech, ve kterých si trh sám nepomůže. Chci, aby si v Evropě udržela své místo, smysluplně využité evropské dotace pro naše zemědělce, školy i životní prostředí.

2. Vystudovala jsem evropské právo a pracovně se pohybuji především v oblasti regionální politiky, což by spolu s energetikou mělo být mým tématem. Jde mi především o zjednodušení čerpání a kontroly evropských fondů. V případě energetiky pak v současnosti velmi aktuální zvyšování energetické soběstačnosti EU. Tím ale rozhodně nemám na mysli experimenty zvyšující ceny energií.

Martin Kučera (ODS)

Martin Kučera (ODS)

• 44 let, ředitel Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy

• v předminulém volebním období náměstek starosty města Přerova, 8 let členem krajského zastupitelstva, 12 let členem výboru Regionálního rozvoje Olomouckého kraje

1. Znalost evropského prostředí a politické zkušenosti propojené s reálným životem mě drží při zemi. Jsem připraven prosazovat národní cíle vedoucí k omezení stále se zvyšující uniformity. Když jsme do EU vstoupili, očekávali jsme jistou integritu, volný obchod a pohyb, ale ne regulace v takovém rozsahu, jak je tomu nyní. Jsem připravený hlasitě pojmenovávat a prosazovat nutné změny, které vedou k odstranění řady návyků EU, jež pošlapávají autonomii, kulturu a ekonomický růst jednotlivých členských zemí.

2. Dlouhodobě se zajímám o regionální rozvoj. Profesně se mu věnuji přes dvanáct let a troufám si tvrdit, že v této oblasti je ještě spousta práce, kterou je nutno udělat k dosažení odstranění jak regionálních, tak národních disparit nejen v ekonomické oblasti.

Jaroslav Špaček (ANO 2011)

Jaroslav Špaček (ANO 2011)

• 49 let, Čehovice, pilot vrtulníku záchranné služby

• působí ve své obci v zastupitelstvu, dva roky se angažuje v politickém hnutí ANO

1. K rozhodnutí vstoupit do politiky mě dovedl v polovině roku 2012 její tristní stav, korupce v nejvyšších patrech, do očí bijící výsměch některých politiků běžným občanům. Cílem každého z nás by mělo být vytvoření prostředí, v němž se korupci a rozkrádání nebude dařit, a naopak se budou jasně dodržovat zákony. Věřím ve změnu k lepšímu a vím, že ANO dokáže nabídnout lepší kandidáty, kteří budou pracovat tak, aby se snižovala byrokracie a administrativní zátěž.

2. Jsem bývalý voják, pracoval jsem tři roky na velitelství NATO v Nizozemí, vím tedy, co je to Evropa a práce v ní. I v europarlamentu bych se určitě věnoval otázkám obrany a bezpečnosti, protože tyto oblasti jsou politiky stále nedoceněny. Ostatně o tom jasně hovoří současné události východně od našich hranic. Dále bych se rád věnoval otázkám mezinárodní spolupráce na poli vzdělání, určitě bych podporoval různé formy studia v zahraničí, včetně výměnných pobytů.

Naděžda Šišková (ANO 2011)

Naděžda Šišková (ANO 2011)

• 57 let, vysokoškolská pedagožka, Olomouc

• zatím v politice nepůsobila. „Přináším jiný pohled nežli klasičtí politikové, protože nežiji v odtrženém světě, ale naopak jsem v neustálém kontaktu se studenty, svými kolegy a také vedu život obyčejného občana, včetně znalosti skutečných problémů našeho regionu," říká Naděžda Šišková.

1. Nabízím profesionalitu a odbornost. Jako docentka evropského práva a mezinárodních vztahů disponuji právě těmi druhy znalostí, které přesně odpovídají zaměření této instituce a jež jsem schopná velice účinně využít v Evropském parlamentu ve prospěch našich občanů. Vidím řadu slabin v právní regulaci.

2. Zajímají mne tři oblasti. Konkrétní výběr se bude vyvíjet od povolebních jednání. Navíc je nutné mít na zřeteli, že v EP každý poslanec pracuje v jednom z výborů a zároveň je náhradníkem v dalším výboru. Proto se v podstatě musí počítat minimálně se dvěma specializacemi.

V mém případě se bude jednat o oblast lidských práv a jejich prosazování na úrovni EU, druhou oblastí je vzdělání a vědecký výzkum. Dalším je oblast východního partnerství a bezpečnosti na vnějších hranicích EU.

Bořivoj Šarapatka (TOP 09 a Starostové)

Bořivoj Šarapatka (TOP 09 a Starostové)

• 54 let, Olomouc, vysokoškolský profesor

• Zkušenosti má v komunální i celostátní politice. Působil v zastupitelstvu statutárního města Olomouc a jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nyní je zastupitelem krajského zastupitelstva Olomouckého kraje a předseda klubu zastupitelů TOP 09 a Starostové.

1. Rozhodl jsem se kandidovat, protože jako vysokoškolský profesor jsem prokázal své odborné znalosti a zkušenosti, praxi mám i z práce v komunální a celostátní politice. Práci europoslance si troufám zvládnout i z pohledu jazykového. Mimo absolvování doktorského studia v angličtině ve Švédsku a koordinaci mezinárodních projektů jsem působil jako delegát České republiky v programových výborech Rámcových programů EU.

2. Vzhledem ke svému profesnímu zaměření, které souvisí se životním prostředím, zemědělstvím, vědou a výzkumem, bych se rád zapojil do výborů řešících tuto problematiku.Velmi důležité je také vzdělávání a kvalitní výzkum, které podporují naši konkurenceschopnost.

Radim Sršeň (TOP 09 a Starostové)

Radim Sršeň (TOP 09 a Starostové)

• 34 let, TOP 09 a Starostové, člen STAN

• starosta Dolních Studének, vysokoškolský učitel, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR, Žije v Dolní Studénky. S výjimkou zastupitelstva obce nikdy nikam nekandidoval.

1. Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě zabývám problematikou evropské integrace, ať již jako vysokoškolský učitel evropských studií a diplomacie či představitel evropského venkova v institucích EU, rád bych přispěl svými znalostmi a zkušenostmi k lepšímu prosazení zájmů České republiky a zejména pak našeho regionu. Rád bych také napomohl více propojit ČR s Evropou a Evropu s ČR.

2. Rád bych se věnoval regionální politice a politice rozvoje venkova, ať již se jedná o účinné využití prostředků EU či vytváření smysluplných zákonů, které nebudou starostům, podnikatelům a neziskovým organizacím házet klacky pod nohy, ale napomáhat jejich spolupráci. Využití evropských prostředků může přinášet kýžené ovoce pouze v situaci, kdy všichni aktéři v regionu spolupracují.

Pavel Foretník (Úsvit přímé demokracie)

Pavel Foretník (Úsvit přímé demokracie)

• 64 let, ředitel rádia, Olomouc

• působil krátce jako zastupitel v Horce nad Moravou. Věnuje se podnikání. V loňských parlamentních volbách kandidoval jako nestraník za Hnutí Úsvit

1. Jako občan, který podniká již 25 let, mám praktické zkušenosti, které se určitě dají využít například při racionálním rozhodování o společných pravidlech EU, která by měla pomoci při zlepšování ekonomické situace, podpory podnikání, vytváření pracovních míst a efektivní dotační politice. Před 22 roky jsem založil soukromou rozhlasovou stanici Radio Haná, která je dnes nejúspěšnější soukromou regionální stanicí na střední Moravě.

2. Jsem přesvědčen o výhodách, které nám EU dává, avšak je mnoho věcí, které je třeba změnit. Jsem zásadně proti unáhlenému přijetí eura a proti neuvážené imigrační politice, která vede k vytváření nezaměstnanosti a v budoucnu povede ke zvýšení kriminality ve společnosti. Pokud budu zvolen, budu se zasazovat o snížení úrovně přerozdělování finančních prostředků. Mám zájem spolupracovat s ostatními poslanci na zamezení tvorby nesmyslných pravidel, příkazů, nařízení a zákazů EU.

Jiří Luska (Úsvit přímé demokracie)

Jiří Luska (Úsvit přímé demokracie)

• 63 let, Prostějov, vysokoškolský profesor

• „Mám zkušenosti minimální. Do politiky jsem se neangažoval. Byl jsem osloven lidmi ze strany Úsvit Tomia Okamury a program této strany mi byl sympatický. Nikdo jiný například nepřišel s tím, že by politik mohl být odvolán. Mají takové inovační myšlenky," uvedl o svých zkušenostech s politikou Jiří Luska.

1. To je na každém voliči, proč by měli volit mě. Ten, kdo mě zná nebo si o mně něco přečte a ví, jaký je profil europoslance, může usoudit, zda bych funkci zvládl nebo ne.

2. Působím ve školství a převážnou část života ve vysokoškolství, takže především na vzdělávání.

Autor: Veronika Kolesárová, Ondřej Zuntych

22.5.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 7 000 Kč Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři Řidič/ka "B+E''. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 7000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Dohoda o provedení práce nebo pracovní poměr - zkrácený nebo plný úvazek dle domluvy. Požadavek na ŘP skupiny B+E nebo pouze ''B'', ale je nutné si dodělat v co nejkratším termínu ''E''. Kontakt: telefonicky, e-mailem.. Pracoviště: Autoservis na 11 s.r.o. - prac., 788 16 Petrov nad Desnou. Informace: Karel Kupec, +420 778 764 778. Výroba - Výroba Technici elektronici přístrojů, strojů a 25 000 Kč Technici v ostatních průmyslových oborech Vedoucí servisní technik/čka v oblasti olejového hospodářství. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce, - výměna olejů a filtrů u obráběcích strojů, čištění výrobních strojů, - vedení skladové evidence, - reporting, - odpovědnost za středisko , , Požadavky, - základní znalost PC, - spolehlivost, - důslednost, - samostatnost, - časová flexibilita v případě potřeby, - řidičský průkaz sk. B, - VZV výhodou, Doba určitá s možností prodloužení. , Plat: od 25.000,- Kč hrubého měsíčně, možnost přidání po zkušební době. , Benefity: týden dovolené navíc, příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění, stravné. Kontakt: telefonicky, e-mailem.. Pracoviště: Zg fluidmanagement cz s.r.o. - prac., Nádražní, č.p. 395, 789 85 Mohelnice. Informace: Monika Wenzelová, +420 567 330 844. Řemeslné práce - Řemeslné práce Ostatní řemeslní pracovníci a 19 000 Kč Mechanici a opraváři kolejových vozidel Mechanik opravář k.v.. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Pracovní náplň: , - demontáž, montáž a rekonstrukce jednotlivých dílů kolejových vozidel, - zámečnické práce, - opravy vadných dílů, - zhotovování náhradních dílů, , Požadujeme:, - požadované vzdělání: vyučen mechanik-opravář, zámečník nebo platné osvědčení z profesní kvalifikace dle NSK (Národní soustava kvalifikací), - praxe v oboru nebo příbuzném oboru výhodou, - manuální zručnost, odpovědný přístup k práci, - schopnost pracovat samostatně dle výkresové dokumentace , , Nabízíme:, - zázemí stabilní a prosperující firmy, - odpovídající finanční ohodnocení, - možnost seberealizace, profesního růstu a dalšího vzdělávání, - náborový příspěvek, - týden dovolené nad rámec zákona , - dotované stravování v prostorách společnosti, - příspěvek ve výši 1500,- Kč měsíčně za efektivní využití pracovní doby, - příspěvek na penzijní připojištění ve výši 900,- Kč měsíčně, - příspěvek na sportovní a kulturní aktivity formou poukázek Flexi Pass, - příspěvky při významných životních a pracovních výročích, - další zaměstnanecké benefity, - pracovní doba od 6.00 do 14.00, , , Kontakt: , Marcela Jedličková , E-mail: marcela.jedlickova@skoda.cz , tel.: 583 365 573 , Úřední hodiny pro uchazeče: , Úterý od 8.00 hod. do 10.00 hod. , Čtvrtek od 12.30 hod. do 14.30 hod. , Uchazeč musí doložit profesní životopis. Pracoviště: Pars nova a.s., Žerotínova, č.p. 1833, 787 01 Šumperk 1. Informace: Marcela Jedličková, +420 583 365 573. Gastronomie - Gastronomie Cukrář, moučníkář 14 000 Kč Cukráři (kromě šéfcukrářů) Cukrář/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Osobní kontakt po telefonické domluvě; Zájem o práci v cukrářství, pečlivost, fyzická zdatnost, zodpovědný přístup. Vyučení v oboru výhodou. Náplň práce: výroba těst a cukrářských výrobků. Při úspěšném a rychlém zaučení možnost navýšení mzdy. Pracovní doba je od 4:00 do 12:00 hod a každou druhou sobotu od 4:00 hod do 8:00 hod. Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, příspěvek na dovolenou. Kontakt: telefonicky, e-mailem, po telefonické domluvě je možný osobní kontakt na pracovišti.. Pracoviště: Cukrářství u sněhové trubičky s.r.o., 788 05 Libina. Informace: Marie Ivanovičová, +420 774 465 653.

Přírodní rezervaci Rejvíz v Jeseníkách decimuje kůrovec. Pracovníci CHKO Jeseníky Petr Šaj a Miroslav Havira stav lesního porostu pečlivě kontrolují.

Na Rejvízu zvažují uzavření cest, kvůli "kůrovcovým" stromům

Fotbalisté Velkých Losin

Losiny osmičkou zostudily Černovír, Linet dal hattrick

Socha Svobody na Moravě a taneční rekord v Brně: prohlédněte si videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 9. až 11. listopadu 2018.

Zábřeh na závěr nečekaně prohrál s poslední Holicí

Takhle si odchod na zimní přestávku určitě nepředstavovali. Fotbalisté Zábřehu v neděli dopoledne po dvou výhrách za sebou klopýtli, když padli 1:2 na hřišti posledního béčka HFK Olomouc. Hosté přišli o body zejména vinou pokažené první půle.

Rozloučili jsme se

Týdenní informační servis pohřebních služeb ze Šumperska a Jesenicka.

Florbalisté Asperu nedali v derby Uničovu šanci

Šestá výhra za sebou, navíc s přehledem. Šumperští florbalisté v sobotu večer potvrdili roli papírového favorita, doma v rámci derby divize D přejeli nedaleký Uničov 8:2. Činili se hlavně během první a třetí třetiny, kdy pokaždé nasázeli po třech brankách.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT