Při této příležitosti Správy národních parků či chráněných krajinných oblastí pořádají výstavy, festivaly či dny otevřených dveří, exkurze v terénu a další akce. Vydávají se rovněž publikace a brožury. Vysvětlují lidem smysl, účel a zejména důležitost existence národních parků a chráněných krajinných oblastí. Akce má připomenout význam všech chráněných území jako nositelů bohatství a rozmanitosti přírody na celém evropském kontinentu.

V Česku tvoří všechna chráněná území dohromady asi pětinu rozlohy státu – celkem 20,4 procenta území. Naproti tomu vinou činnosti člověka od roku 1950 naše příroda přišla o 1 300 kilometrů čtverečních luk, 2 400 kilometrů čtverečních mezí a remízků, čtyři tisíce kilometrů stromořadí a alejí. Celkem se jedná o neuvěřitelné čtyři tisíce čtverečních kilometrů.

Na tuto plochu (čtverec o straně více než 63 kilometrů) by se vešlo například šest Šumavských národních parků, Zlínský kraj a nebo desetitisíce mezí, alejí, remízků a luk, tisíce kilometrů stezek pro pěší a cyklisty.

Téma letošních oslav Evropského dne parků je motto Chráněná území pro život i práci. 24. května rovněž pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky uspořádali den otevřených dveří a cyklus přednášek a exkurzí pro školy i veřejnost.

O tom, že ochranou kusu krajiny přispívají k udržení a obnově identity celých Jeseníků, již dnes nikdo nepochybuje stejně jako o tom, že svou prací zajišťují potenciál rozvoje i pro budoucí generace. Přejme jim tedy i do dalšího roku úspěchy v jejich nelehké, společensky stále ještě nedostatečně oceňované práci a ohleduplné investory. Jen takové, kteří chtějí Jeseníky zachovat nejen pro celý příští rok, ale i léta další.

Chráněná území by totiž do budoucna neměla být „konzervami kvality“ které můžeme otevřít čemukoliv, klidně sníst a prázdnou plechovku odhodit. Jako součást našich domovů i kulturního bohatství celého národa a Evropy by tu s námi měla zůstat i nadále.