Proč se domníváte, že nešlo o sebevraždu?
Řada věcí je nejasných. David Pěcha spravoval archív celé naší strany a také měl provést korektury věcí, které se připravovaly do tisku. I celý jeho pohřeb byl uspíšený, rodině jsme přitom chtěli nabídnout, že náklady uhradíme. Už jsme na šumperskou policii odeslali trestní oznámení na neznámého pachatele, budeme požadovat, aby se smrt Davida Pěchy důkladně prošetřila. O tom, že by se David Pěcha rozhodl skončit se životem nic nenasvědčovalo, byl plný elánu, měl se brzké době účastnit politických jednání v Německu.

Pokud by se nejednalo o dobrovolnou smrt, kdo by mohl mít prospěch z odstranění Davida Pěchy?
K tomu se nebudu vyjadřovat.

Jak na Vás David Pěcha působil jako člověk?
Byl přesvědčený komunista, měl velké sociální cítění. Člověk byl u něj na prvním místě, nebyla lhostejná například chudoba, alespoň morálně se snažil podporovat rozvojové státy, které se s tímto problémem potýkají. Byl rovněž velmi vzdělaný, měl těsně před dokončením studia filozofické fakulty.

Kdo je Ludvík Zifčák

Ludvík Zifčák

Ludvík Zifčák (*1960) je novinář. Do roku 2000 byl dopisovatelem deníku Špígl. Před tzv. Sametovou revolucí působil u československé kontrarozvědky, která úzce spolupracovala se sovětskou KGB.

Před rokem 1989 se proslavil především tím, že se mu jako jedinému československému kontrarozvědčíkovi podařilo proniknout v tehdejším Československu mezi agenty CIA, BND, MI6 a MOSSADu.

Pod krytím se pak podílel na organizaci politického převratu v ČSSR, kdy v listopadu 1989 vystupoval jako student Růžička.

V roce 1992 byl během několika týdnů rozprodán miliónový náklad Zifčákových „Pamětí“, které se staly, alespoň co se týká prodejnosti, bestsellerem století.

Od 24. února 2001 stojí v čele radikální Komunsitické strany Československa – Československé strany práce. Ludvík

Zifčák žije na Bruntálsku, jeho podnikatelské aktivity jsou zaměřeny na cestovní ruch.