„Po čtyřech a půl letech jednání nám soud potvrdil, že smlouva na rekonstrukci fasády není platná. Zastupitelstvo nedalo k opravě souhlas. Gabriel Terkovič přesto 1. srpna 2002 sepsal smlouvu na stavební práce, které byly hrazeny z rozpočtu obce,“ vysvětlil starosta Petr Slovák (nez.). Podle dokumentů, které má radnice k dispozici, překročil Terkovič své pravomoci. Jednal zcela na vlastní pěst. „Jde o neplatný právní úkon. Na státní zastupitelství jsem podal trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele a pro maření úředního rozhodnutí,“ prohlásil Slovák.

Gabriel Terkovič se proti tomuto napadení ostře ohradil. „Zastupitelstvo projevilo vůli opravovat a provedení prací schválilo, je to v záznamech. Udělal jsem jen chybu v tom, že jsem smlouvu podepsal dřív, než proběhlo zasedání zastupitelstva. Nevěděl jsem, že od prvního nechce. Prohlásil však, že se u soudu bude bránit. Terkovič si podle občanů počínal jako samovládce. Firma, kterou si vybral, odvedla podle odborníků nekvalitní práci, některé opravy neprovedla vůbec a jiné poškozují stavbu. „Například neodborně byly odvlhčeny základy, ke kterým po odkopání navezli jíl. Provedli nesprávnou injektáž a stavba začala pracovat. Fasáda praská,“ řekl Slovák.

Podle hrubých odhadů způsobil bývalý starosta obci škodu za šest set tisíc korun. Jde o součet soudních výloh, prostředků, které za špatnou a neprovedenou práci požadovala soudně obec od firmy. Nemalé procento tvoří i finance, které jsou třeba na nápravu současného stavu. Kvůli dlouhému soudnímu řízení nemůže obec na firmě požadovat náhradu. „Pokud se prokáže, že ze strany starosty šlo o úmyslné poškození, zvážíme, zda po něm budeme požadovat náhradu škody,“ dodal Slovák.