Zda bude nutné čerpat úvěr, to záleží na rozhodnutí Evropské komise, zda uvolní dotaci na kanalizaci. Bez ní by celý projekt padl. A zapojením sedmi milionů z ušetřených zdrojů se pro příští tři roky podstatně zmenší zůstatek na běžných účtech města.

„To znamená, že bude existovat jen velmi malá finanční rezerva pro případ havárie, nepředvídatelných událostí, neúspěchu v soudních sporech nebo na spolufinancování dotačních programů,“ uvedla v komentáři k rozpočtu Barbora Balcárková z finančního odboru radnice. Dlouhodobě je to neudržitelná situace. V případě splátek úvěru na kanalizaci nebude podle ní město schopné krýt své výdaje už v roce 2016.

„Pak by nastala drsná opatření včetně personálního zeštíhlení úřadu a museli bychom zvážit prodeje městského majetku,“ řekl starosta František John. Dodal, že scénář by nebyl tak katastrofický, pokud se změní rozpočtové určení daní, které by do rozpočtů obcí přineslo větší příjmy.

Jako špatně sestavený kritizovali rozpočet zastupitelé z řad nezávislých. „Nejsou v něm zohledněny priority města, naopak jsou tam zbytné položky,“ řekl Pavel Trhal (nez.).

Pro schválení rozpočtu se zvedla jen nejtěsnější potřebná většina; hlasovalo pro něj jedenáct z jednadvaceti zastupitelů.