Vhodnou formou tak pomáhá nejmenším pacientům porozumět důvodu hospitalizace, nemoci i léčebným procedurám. „Herní terapie odvádí pozornost od nepříjemných pocitů, jakými jsou bolest, úzkost a strach. Terapie umožní dítěti vyjádřit, co cítí, jaké má potřeby a obavy,“ vysvětlila vrchní sestra Šumperské nemocnice Marcela Straková.

Hlavním pomocníkem při hře je panenka Cecilka, která spolu s obrázky, hračkami, knížkami a zdravotnickými pomůckami doprovází malé pacienty.

Herní terapii provádí učitelky základní školy při lázních Bludov ve spolupráci se zdravotnickým personálem Šumperské nemocnice. Součástí jejich práce je příprava dítěte na diagnostické a léčebné výkony. Při hře si také s dětmi povídají, co je v nemocnici čeká.

„Malý pacient se například může stát na chvíli sám lékařem a ošetřit panenku Cecilku, která má na sobě různé hadičky, náplasti a obvazy,“ doplnila vrchní sestra.

Pomocí herního terapeuta chce Šumperská nemocnice docílit toho, aby se děti i jejich rodiče cítili během hospitalizace co nejlépe.

Terapie se provádí individuálně. Práce herního specialisty začíná již ráno, kdy se seznamuje s aktuální situací na oddělení, získává potřebné informace o dětech, jejich aktuálním zdravotním stavu, očekávaných zákrocích a vyšetřeních. Podle zjištěných informací specialista sestaví harmonogram práce s ohledem na to, jak budou jednotlivá vyšetření a zákroky navazovat.

„Po získaných zkušenostech bychom rádi navázali kontakt s mateřskými a základními školami. Našim hlavním cílem je zbavit děti strachu z nemocničního prostředí při jejich případné hospitalizaci. Herní specialisté by za dětmi mohli vyrazit do škol i s panenkou Cecilkou. Na tyto návštěvy by byly vyhrazeny dva dny v měsíci po telefonické domluvě s vedoucí sestrou,“ dodala Marcela Straková.