Na děti během pobytu v Jeseníkách čeká celotáborová hra. Při hraní totiž zapomínají na své problémy a na čerstvém vzduchu na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pečují o své zdraví.

„Většina dětí trpí chronicko-civilizačními nemocemi. Mají respirační, kožní a alergické problémy a k tomu se přidružuje sociální vyloučení. Trpí dyslexií, dysgrafií,“ popsala problémy garantka tábora Marie Petrželová z Centra integrace dětí a mládeže, které se stará o nemocné děti a děti ze sociálně znevýhodněných ro­din.

„Děti při soutěžích mají za úkol osvobodit skřítka Lipánka, který byl zaklet, když snědl čarovné vejce létajícího skřeta. Ten mu vzal sílu. Lipánek znehybněl a stal se neviditelným. Zachránit jej mohou jen děti a za odměnu je čeká poklad,“ přiblížila hru vedoucí Světlana Rendlová.